Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6454
Title: Araç dinamiği analizi için model geliştirilmesi ve araç yol tutuş özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Development of a model for vehicle dynamic analysis and investigation of vehicle handling properties
Authors: Öztürk, Ferruh
Pir, Ferdi
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Yol tutuş dinamiği
Model kurma
Doğrulama
Vehicle handling dynamics
Modeling
Validation
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pir, F. (2013). Araç dinamiği analizi için model geliştirilmesi ve araç yol tutuş özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bilgisayar simülasyonları taşıt tasarım sürecinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bilgisayar simülasyonları ile farklı taşıt tasarımları, fiziksel prototip üretimine gerek kalmadan, analiz ve optimize edilebilmektedir. Bu tez mevcut bir taşıtın çok gövdeli modelinin kurulması ve doğrulanması çalışmalarının sonuçlarını sunmaktadır. Bu sanal modelin amacı, değişik çalışma koşullarında gerçek taşıtın yol tutuş davranışını tahmin etmektir. Çok gövdeli sistem analizi yazılımı SimMechanics, modeli oluşturmak, hareket denklemlerini formüle etmek ve çözmek ve sonuçların ileri işlemleri için kullanılmıştır.
Computer simulations have become essential part of the vehicle design process. With computer simulations different vehicle designs can be analyzed and optimized without the need of building a physical prototype. This thesis presents the results of the establishment and validation studies of a multibody model of an existing vehicle. The purpose of this virtual model is to predict handling behavior of the real vehicle in various operating conditions. The multi- body system analysis software SimMechanics has been used to generate the model, formulate and solve the equations of motion, and post process of the results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6454
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343157.pdf2.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons