Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6439
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKarahan, Abdullah-
dc.contributor.authorDemir, Fatih-
dc.date.accessioned2020-01-20T11:38:28Z-
dc.date.available2020-01-20T11:38:28Z-
dc.date.issued2015-11-17-
dc.identifier.citationDemir, F. (2015). Kütüb-i Sitte çerçevesinde kişisel bakım. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6439-
dc.description.abstractİnsan fıtratının önemli bir gereği olan kişisel bakım, her toplumda farklı olsa da İslâm dininde bu konu üzerinde daha hassas bir şekilde durulmuştur. Yeryüzünde insanların inandıkları çeşitli dinlerin temizliğin her çeşidine büyük önem verip bu konuda kat'î ve ciddî emir ve tavsiyelerde bulunduğu görülür. Hz. Peygamber'in İslâmiyeti halka tebliğ etme ve yayma işiyle görevlendirilmesinden sonra geçen yirmi üç yıl içerisinde gelen âyetler arasında defalarca temizlik üzerinde duran ve temizliğin öneminden bahseden hükümler yer almaktadır. Bunun yanında Resûlullah'ın (s.a.) hayatı seniyyelerinde kişisel bakım adına azımsanmayacak derecede hadis yer almaktadır. Bu çalışma, söz konusu hadisler çerçevesinde İslâm'ın kişisel bakım ilkelerini tespit etmeyi amaçlamaktadır.tr_TR
dc.description.abstractPersonal care is of a great importance to mankind. Although different forms of personal care can be found in many societies, importance of personal care is quite emphasized in Islam. Almost in all of the worldwide religions, one can observe that different forms of personal cleanness is seriously or categorically advised. During the twent three years of his prophethood, Prophet Muhammad conveyed his Islamic message to his society. Among his many other messages, cleanness has been main subject in many revealed verses. Besides the Quranic verses, through out the life time of the Prophet many "hadith" (events) pertaining to personal care have been recorded. In this work, based on the prophetic traditions, we plan to investigate the principles of personal care in Islam.en_US
dc.format.extentX, 134 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKişisel bakımtr_TR
dc.subjectTemizliktr_TR
dc.subjectSağlıklı yaşamtr_TR
dc.subjectHadistr_TR
dc.subjectPersonal caretr_TR
dc.subjectHygieneen_US
dc.subjectHealthy livingen_US
dc.subjectHadithen_US
dc.titleKütüb-i Sitte çerçevesinde kişisel bakımtr_TR
dc.title.alternativePersonal care i̇n the Qutb-i Sitteen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427407.pdf2.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons