Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6439
Title: Kütüb-i Sitte çerçevesinde kişisel bakım
Other Titles: Personal care i̇n the Qutb-i Sitte
Authors: Karahan, Abdullah
Demir, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
Keywords: Kişisel bakım
Temizlik
Sağlıklı yaşam
Hadis
Personal care
Hygiene
Healthy living
Hadith
Issue Date: 17-Nov-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demir, F. (2015). Kütüb-i Sitte çerçevesinde kişisel bakım. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İnsan fıtratının önemli bir gereği olan kişisel bakım, her toplumda farklı olsa da İslâm dininde bu konu üzerinde daha hassas bir şekilde durulmuştur. Yeryüzünde insanların inandıkları çeşitli dinlerin temizliğin her çeşidine büyük önem verip bu konuda kat'î ve ciddî emir ve tavsiyelerde bulunduğu görülür. Hz. Peygamber'in İslâmiyeti halka tebliğ etme ve yayma işiyle görevlendirilmesinden sonra geçen yirmi üç yıl içerisinde gelen âyetler arasında defalarca temizlik üzerinde duran ve temizliğin öneminden bahseden hükümler yer almaktadır. Bunun yanında Resûlullah'ın (s.a.) hayatı seniyyelerinde kişisel bakım adına azımsanmayacak derecede hadis yer almaktadır. Bu çalışma, söz konusu hadisler çerçevesinde İslâm'ın kişisel bakım ilkelerini tespit etmeyi amaçlamaktadır.
Personal care is of a great importance to mankind. Although different forms of personal care can be found in many societies, importance of personal care is quite emphasized in Islam. Almost in all of the worldwide religions, one can observe that different forms of personal cleanness is seriously or categorically advised. During the twent three years of his prophethood, Prophet Muhammad conveyed his Islamic message to his society. Among his many other messages, cleanness has been main subject in many revealed verses. Besides the Quranic verses, through out the life time of the Prophet many "hadith" (events) pertaining to personal care have been recorded. In this work, based on the prophetic traditions, we plan to investigate the principles of personal care in Islam.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6439
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427407.pdf2.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons