Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6438
Title: Bursa ili Gürsu ve Kestel ilçelerindeki meyve üreticilerinin pestisit kullanımına yönelik tutum ve davranışlarının belirlenmesi
Other Titles: Determination of attitudes and behaviors of fruit producers towards pesticide use in Gürsu and Kestel districts of Bursa province
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü.
0000-0001-7698-8244
0000-0003-4353-9340
0000-0003-0411-5502
Erbek, Elif
Özyörük, Ahmet
Arslan, Ümit
Keywords: Meyve üreticileri
Pestisit kullanımı
Bursa
Gürsu
Kestel
Fruit producers
Pesticide use
Issue Date: 29-Apr-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Erbek, E. vd. (2018). "Bursa ili Gürsu ve Kestel ilçelerindeki meyve üreticilerinin pestisit kullanımına yönelik tutum ve davranışlarının belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(2), 69-76.
Abstract: Bursa ilinin Gürsu ve Kestel ilçelerinde 2017 yılında yapılan bu çalışmada, meyve üretiminde pestisit kullanımı ile ilgili üreticilerin tutum ve davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu ilçelere ait 9 mahalleden tesadüfi olarak seçilen 75 meyve üreticisi ile anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasında üreticilere yaş, eğitim durumu, arazi mülkiyeti, arazi büyüklüğü ve yetiştirilen tarımsal ürünler gibi kişisel bilgilerin yanı sıra pestisit kullanımı ile ilgili sorular sorulmuştur. Çalışma sonuçlarına göre, üreticilerin %75.1’inin pestisitleri zirai ilaç bayilerinden temin ettikleri belirlenmiştir. Üreticilerin %67.9’u sırasıyla fungisit, insektisit, herbisit ve akarisit kullanmışlardır. Üreticilerin %71.6’sı pestisit seçiminde, %66.3’ü doz belirlemede ilaç bayilerinin önerilerine uymuşlardır. Üreticilerin en çok (%46.3) Armut Kara Lekesi (Venturia pirina Aderh.)’ne karşı fungisit kullandığı saptanmıştır. Üreticilerin bir yetiştiricilik sezonunda armuttaki hastalık ve zararlılara karşı ortalama 18.3 kez pestisit uyguladıkları belirlenmiştir. Ayrıca, üreticilerin %54.2’sinin biyopestisitler konusunda bilgiye sahip olmadığı gözlenmiştir. Pestisit uygulamalarında koruyucu maske, eldiven vb. ürünleri kullanmayanların oranı %53.6 olarak kaydedilmiştir. Bununla birlikte, üreticilerin %63.7’si, pestisitlerin çevreye zarar verdiğini belirtmişlerdir. Çalışma sonucunda, elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.
In this study, which was made in Gürsu and Kestel districts of Bursa province in 2017, it was aimed to determine the attitudes and behaviors of the producers regarding the use of pesticides in fruit production. A survey study was conducted with 75 fruit producers, which were randomly selected from 9 neighborhoods belonging to these districts. In the survey study, producers were asked questions about personal information such as their age, educational status, land ownership, land size and agricultural crops grown, as well as pesticide use. According to the results of the study, it was determined that 75.1% of the producers obtained the pesticides from the pesticide dealers. Fungicides, insecticides, herbicides and acaricides were used by 67.9% of the producers, respectively. Of all producers, 71.6% and 66.3% followed the recommendations of pesticide dealers in pesticide selection and dosing, respectively. The producers were found to use the highest amount of fungicides (46.3%) against pear scab (Venturia pirina Aderh.). It was determined that the producers had applied 18.3 times pesticides on average against diseases and pests in pear during a growing season. Besides, 54.2% of the producers were observed to not to have knowledge about biopesticides. Those who did not use the protective products such as masks, gloves etc. in pesticide applications were recorded as 53.6%. However, 63.7% of the producers stated that the pesticides used harmed the environment. As a result of the study, the findings were evaluated and recommendations were made.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/570104
http://hdl.handle.net/11452/6438
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2018 Cilt 32 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_2_5.pdf180.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons