Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6429
Title: Termal ve akustik izolasyon sağlayan duvar kumaşı eldesi
Other Titles: Production of wall fabric having thermal and acoustic insulation
Authors: Kut, Dilek Toprakkaya
Dayıoğlu, Habip
Canbolat, Şeyda
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Adhesiv
Isı izolasyonu
İçi boş polipropilen
Kanallı polyester
Ponza taşı
Mses izolasyonu
Tekstüre iplik
Acoustic insulation
Adhesive
Hallow polypropylene
Slotted polyester
Pumice stone
Texture
Thermal insulation
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Canbolat, Ş. (2013). Termal ve akustik izolasyon sağlayan duvar kumaşı eldesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında binalarda izolasyon amaçlı kullanılmak üzere ses ve ısı izolasyonu sağlayan duvar kumaşı üretimi incelenmiştir. Ses ve ısı izolasyonu sağlamaya yönelik optimum tekstil malzemeleri seçildikten sonra, farklı yüzey oluşturma teknikleri kullanılarak yüzey oluşturulmuştur. Kanallı poliester elyaf kullanılarak tarama yöntemine göre dokusuz yüzey, polipropilen ve içi boş polipropilen elyaf kullanılarak elde edilen tekstüre ipliklerden ise bezayağı desenine göre yüzeyler oluşturulmuştur. Ardından iki farklı yüzey adhesiv bir madde ile birleştirilmiştir. Katmanlı yapının ısı ve ses izolasyon özelliklerini geliştirmek amacıyla yapıya üç farklı konsantrasyonda ve iki farklı boyutta ponza taşı tozu aktarılmıştır. Çift katmanlı yapının duvara adhezyonun sağlanması için çift katmanlı yüzeyin bir tarafı adhesiv bir madde ile kaplanmıştır. Elde edilen duvar kumaşının portatif olması, istenilen her türlü renk ve desende üretilebiliyor olması, ses ve ısı izolasyonuna sahip olması ve her türlü duvara uygulanabiliyor özelliklerde olması tüketicinin beklentilerini karşılayacaktır.
In this thesis, production of wall fabric having acoustic and thermal insulation has been investigated to provide insulation in buildings. After the optimum textile materials were chosen to provide acoustic and thermal insulation, surfaces are created via using different relative methods in this field. Nonwoven was produced from slotted polyester fiber by combing plain weaves obtained from texture yarns which were produced from hallow polypropylene and conventional polypropylene fibers. Subsequently, these two different surfaces were combined with an adhesive material. Pumice stone powder in three different concentrations and two different sizes were added to enhance the insulation properties of these surfaces. Finally, sub-surface was coated with an adhesive material in order to provide the multilayer surfaces adhesion property to wall. The wall fabric obtained having the qualities of being portable, producible in all desired colors and designs and applicable to all types of walls along with sound and heat insulation will meet the consumer expectations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6429
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343148.pdf2.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons