Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6425
Title: İş tutucu aparatlar için tasarım algoritması geliştirilmesi
Other Titles: Developing a design algorithm for work holding apparatus
Authors: Öztürk, Ferruh
Çavuş, İsmail
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Algoritmalar
Aparat
Tasarım
Algorithms
Apparatus
Design
Issue Date: Sep-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çavuş, İ. (1993). İş tutucu aparatlar için tasarım algoritması geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu Tez çalışmasında Aparatla ilgili temel bilgiler, Apa­rat Tasarımına yönelik Sistematik bir yöntemin oluşturulması ve bazı çözüm prensiplerinin geliştirilmesi ele alınmıştır. Amaç, Tasarımcıya bir strateji vermek ve sonucun başarılı olmasını sağlamaktır. Bu düşünce çerçevesinde Aparatla ilgili tüm olasılıklar ana batlarıyla incelenmiş olup, Proje ve Dizayn mühendislerinin Tasarım aşamasında takip etmesi gereken yöntemler bir metodoloji içinde sunulmuştur. Ayrıca Endüstride bu konuda takip edilmekte olan sistem ve düşünce yapısında verilerek iki yöntem arasındaki farklar ortaya çıkarılmıştır. Sonuç olarak konuya yönelik bir uygulama yapılmış olup, tespit edilen metodolojinin işlerliği ve neticesi ortaya konul­muştur.
This research is concerned to develope a systematic design algorithm and to present some solution procedures for workholder devices. Main aim is to create a path-tracing algorithm that guides the designer for succesfull implementation.At this frame of reference mainly ali the probabilities are examined. The procedure is methodically represented at the design stage for the project and design engineers.In addition the developed procedure and the existing procedure at the manufacturing industry and the difference betveen two method is given. Fnally.one application was carried out.Usefulness and implementation of methodology which is stated was proved.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6425
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
029087.pdf
  Until 2099-12-31
2.09 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons