Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6424
Title: Kompozit malzemelerde gerilme dağılımının incelenmesi
Other Titles: Stress distribution analysis in composite materials
Authors: Ülkü, Sedat
Yazıcı, Murat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Gerilme dağılımı
Kompozit malzemeler
Stress distribution
Composite materials
Issue Date: Sep-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yazıcı, M. (1993). Kompozit malzemelerde gerilme dağılımının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sunulan bu tezde deneysel bir çalışmanın sonuçları mevcuttur. Bu deney sonuçları grafikler ve istatistik yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle tezin içeriğinde deneysel sonuçları yorumlama ve hesaplamalarda kullanılacak konular ile sınırlı tutulmaya çalışılmış diğer ilgili konular ayrıntıya girilmeden verilmiştir. Birinci bölümde bu alanda yapılan çalışmalar iyi bir literatür taraması ile sunulmuştur. İkinci bölümde yapılan bu çalışmanın kompozit malzemeler gibi geniş bir alanın neresinde bulunduğu hakkında fikir oluşturulmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde çalışmada kullanılan malzemeler daha detaylı olmak üzere en çok kullanılan matriks ve takviye lifleri hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde kompozit malzemenin mekaniği hakkında bilgi verilmiş yine bu bölümde de ayrıntı ve bölge dışında bilgilerden kaçınılmıştır. Beşinci bölümde yapılan deneysel çalışmanın sonuçları ve analizler verilmiş adın adım yorumlar ile bu çalışmanın verdiği sonuçlar izah edilmiştir. Altıncı bölümde bu yorumlar daha net ve kısa ifadeler ile derlenmiştir.
In the present study.the elastic properties of short fiber reinforced composites have been investigated due to their practical signifıcance in the industry, ease of fabrication and relatively low cost. The tensile and three point flexure tests have been performed on the fabicated notched specimens in order to assess their elastic and crack propagtion properties. The pull-out test have been performed on embedded glass fiber strands in polyester matrix and the critical fiber length was obtained. The fiber/matrix interfacial strength was calculated with used this length. The effect of fiber/matrix interfacial strength on elastic properties and fracture behaviors of composite. The effect of notch depth, which is related to crack propagation, was analyzed by cosidering the effect of fiber length and fiber volüme fraction on the mechanical performance of fiber reinforced composites. The failure mechanisms of each system were examined and discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6424
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
029086.pdf
  Until 2099-12-31
3.64 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons