Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6420
Title: El-Mütenebbî ile Nef'î'nin edebi yönlerinin karşılaştırılması
Other Titles: A comparative study between Al-Mutanabi̇ and Nefi̇ in thei̇r literary themes
Authors: Eğri, Sadettin
Binali, Ali
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: El-Mütenebbî
Nef’î
Divan
Fahriyye
Hiciv
AL- Mutanabi
Nefi
Divan
Self-approbation
Satirical
Issue Date: 18-Oct-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Binali, A. (2014). El-Mütenebbî ile Nef'î'nin edebi yönlerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: El-Mütenebbî Abbasi Dönemi içine giren X. yüzyılda yaşamış ünlü bir Arap şairidir. Kendi adını taşıyan divanı ile bilinir. Şiirlerinde aşırı mübalağanın öne çıktığı gözlemlenir. Arap Edebiyatı'nda hırçın kişiliği ile tanınan El-Mütenebbî, özellikle fahriyyede kendisini her zaman en üst seviyede görmüştür. Divanında yer alan yergilerinde, muhatabı için aşırı küfre kaçan ifadeler kullanan El-Mütenebbî, karşısındakini küçük düşürücü üslubu ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Bundan dolayı Onun ölümü de hiciv yüzünden olmuştur. Nef'î ise XVII. yüzyılda yaşamış bir Türk şairidir. El-Mütenebbî'de bulunan dil ve üslup özellikleri Nef'î'de de bulunur. Biri Türkçe diğeri Farsça olmak üzere iki divanının yanı sıra hiciv eserlerinin toplandığı Siham-ı Kaza adlı eseri ile tanınır. Döneminin Osmanlı üst düzey yöneticilerini de hicvettiği eseri Siham-ı Kaza'da kullandığı ve tıpkı El-Mütenebbî gibi ağır küfre kaçan dili, Onun la El-Mütenebbî arasında benzerlik kurar. Nitekim Onun ölümü bile tıpkı El-Mütenebbî gibi aşırı küfür ve hiciv içeren edebi eserleri olmuştur.
AL- Mutanabi was a a famous poet during the Abbasid era in Xth century AD , He was known by his famous Diwan ( Diwan Al-Mutanabi). The first thing that draws attention in his poet was the Excessive use for the exaggeration style.He has been known In Arabic Literature by his rigid and strict character , he was famous also by his pride poems in which he put himself always in higher standards and places. In his satirical poems El-Mutanabi used The worst words in the Arabic language and he always likening his enemy that they look like midget to him. This shameless style caused his death at the end. The other poet Nefi was a Turkish poet. He lived in the XVIIth century AD. His literary style and linguistic features was very similar to El-Mutanabi. He was famous for his two collected poems one of them was writen in Turkish the other was writen in Persian language, besides his satirical poems with was called (Siham-i Kaza) and with his shameless style also which he used against the leaders of the Ottoman state. Even his death was very similar to El-Mutanabi death because he used also the shameless phrases and style like El-Mutanabi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6420
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363755.pdf23.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons