Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6419
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCan, Muhiddin-
dc.contributor.authorDizman, Şuayip-
dc.date.accessioned2020-01-20T10:35:50Z-
dc.date.available2020-01-20T10:35:50Z-
dc.date.issued2000-10-27-
dc.identifier.citationDizman, Ş. (2000). Endüstriyel tesislerdeki ısıl cihazların ısı ve su yalıtımının optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6419-
dc.description.abstractDünyamızdaki teknolojik gelişmelerin ve hızla artan nüfusun sonucuna paralel olarak enerji tüketimi de sürekli artmaktadır. Artan enerji tüketimi ülke ekonomilerinin giderlerini arttırdığı gibi çevre kirliliği problemlerini de beraberinde getirmektedir. Bu açıdan enerjinin daha verimli kullanılması gerekmektedir. İnsanlar enerji kayıplarını özellikle ısı kayıplarını gözleri ile göremedikleri için çoğu zaman ısı izolasyonunun önemini yeterli derecede kavrayamamadadırlar. Halbuki, ister konutlarda ister tesisatlarda kullanılan bir ısı izolasyon malzemesinin maliyeti en fazla birkaç ay içinde amorti edilir. Amorti etme süresi tamamlandıktan sonra sistemin tüm kullanım ömrü boyunca sağlanacak olan ısı tasarrufunun tamamı ekonomik kazanç olacaktır. Çünkü ısı enerjisini elde etmek amacıyla kullanılan yakıttan sürekli tasarruf edilmiş olunacak, dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Ayrıca milli servet israfı da önlenmiş olunacaktır. Bundan sonra ilgilenilmesi gereken husus ısı izolasyonunun yapılıp yapılmaması değil ancak bu izolasyon kalınlığının ekonomik olarak belirlenmesidir. Bu çalışmada, Bursa 'da kurulu olan bir tekstil fabrikasının izolasyon projesi incelenmiş ve gerçek değerlerle izolasyon maliyet analizi yapılmıştır. Bu sayede izolasyonun gerekliliği ve önemi irdelenmeye çalışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe energy consumption, parallel to consequences of the technological developments and rapid increase of population, is continuously increasing all over the world. Growing energy consumption increase the national expenditures fairly and it leads to environmental pollution. For this reason, it is necessary to consider using energy more productively. People don't usually realise the importance of heat insulation,because they don't see energy losses especially heat losses with the naked eye. However, cost of the heat insulation material used both buildings and installations can be depreciated in a few months. After then, all of heat conservation obtained during the validity of the system is entered in your pocket as money. Because, there will be conserving from fuel used to obtain heat energy. The point which will be considered after this is not the fulfilment of heat insulation but the determination of the thickness of this insulation economically. In this study, the insulation project of a textile plant established in the Bursa is investigated and the insulation cost analysis is fulfilled with the actual values. By this way, the necessity and significance of insulation are examined.en_US
dc.format.extentXIII, 166 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEndüstriyel tesistr_TR
dc.subjectIsıl cihazlartr_TR
dc.subjectYalıtımtr_TR
dc.subjectIndustrial planten_US
dc.subjectThermal equipmenten_US
dc.subjectInsulationen_US
dc.titleEndüstriyel tesislerdeki ısıl cihazların ısı ve su yalıtımının optimizasyonutr_TR
dc.title.alternativeOptimization of heat and water insulation of thermal equipments in industrial plantsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095251.pdf
  Until 2099-12-31
14.32 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons