Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6412
Title: Bursa ili canlı hayvan pazar yapısı ve sorunları
Other Titles: Livestock market structure and its problems in Bursa province
Authors: Çetin, Bahattin
Kınabaş, Beytullah
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Hayvancılık
Pazarlama
Tarım ekonomisi
Animal husbandry
Marketing
Agricultural economy
Issue Date: 8-Nov-1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kınabaş, B. (1990). Bursa ili canlı hayvan pazar yapısı ve sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa İlindeki canlı hayvan pazar yapısının tanıtımı, işleyişi ile işleyişte ortaya çıkan sorunların saptanması amaçlanmıştır. Hızlı nüfus artışına karşın, hayvan varlığında azalma görülen inceleme alanında üç adet canlı hayvan pazar yeri bulunmakta olup bunlardan E.B.K. 'unun pazardaki payı %55,83 Akçalar Belediyesinin payı %36.62 ve Çalı Belediyesinin payı %7,55 tir. Pazar İşleyişi içinde iki tip pazarlama kanalı ağırlık taşımakta olup, komisyoncunun yer aldığı ikinci pazarlama kanalında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için tüketicinin ödemiş olduğu paranın sırasıyla. %25,79 ve %35,75' inin pazarlama kanalında kaldığı belirlenmiştir. Pazarlama yönünden alt yapı eksiklikleri bulunan araştırma alanında hem söz konusu eksikliklerinin giderilmesi, hem de üretim ve satış aşamalarında gerekli örgütlenmelerin gerçekleşmesi gerekir.
In this study, the investigation of the livestock market structure, its working system in Bursa and the determination of the related problems have been aimed. Despide of the rapidally growing population in the research area there is a concideable decrease in the number of livestock. There are three Livestock market places and the share of E.B.K. in this market is 55,83%, the share of Akçalar municipal region is 36.62% and the share of Calx municipal region is 7.55%. Two types of marketing canals are important in the working of marketing and in the second marketing canal in which the comissioners take place, it has been determined 25.79% and 35.79% that of the money paid for the cattle and the sheep, goats, etc. by the consumers remains in the marketing canals. In the research area in which there is a lack of infrastructure from the point of marketing view, the lacks in questions should be overcomee and the and necessary organizations in the steps of the production and selling should be realized.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6412
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012171.pdf2.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons