Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6406
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGüllü, Emin-
dc.contributor.authorTufan, Hasan-
dc.date.accessioned2020-01-20T08:32:51Z-
dc.date.available2020-01-20T08:32:51Z-
dc.date.issued1993-07-12-
dc.identifier.citationTufan, H. (1993). Üretimde kalite kontrol etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6406-
dc.description.abstractEndüstri komplike bir yapıdır. Kendi içinde özgün bir işleyişi ve kuralları vardır. Endüstrinin alt birimleri birbirlerine bir ağ gibi bağlanmıştır. Öyleki birimlerde olan değişim diğer birimleri etkilemekte ve onları da değişime zorlamaktadır. Bu birimlerin, firmaların ayakta kalabilmesi için değişim dalgalarını ve gelişme ivmesini yakalayabilmesi gerekir. Bu nokta da kalite sorunu ortaya çıkmaktadır. Firmaların birbirleri arasındaki rekabete bir nevi kalite, hakemlik yapmakta ve onları kalite kontrol çalışmalarına yöneltmektedir. Kalite çalışmaları ilk zamanlarda üretimi yavaşlatmakta ve maliyeti arttınyormuş gibi gözükse de, ileride üretimi arttırıp maliyeti azaltığı görülmektedir. Kalite güvenliği ve kalite geliştirme programlarının amacına .ulaşması için, kalitenin sadece bir bölümün görevi değil, aksine tüm işletme tarafından üstlenmesi gerekir. Özellikle üretim bölümlerinde, kalite bilinci ve sorumluluğunun geliştirilmesine yönelik önlemler alınmalıdır. Bu tüm operasyon ve kararlar düzeyleri için geçerlidir. Bu çalışmada; - 1. Bölümde Kalite Hakkında Genel Bilgi, - 2. Bölümde İstatistiksel Proses Kontrol, - 3. Bölümde Kalite Çemberleri, - 4. Bölümde Kalite Güvenirliği ve Toplam Kalite Kontrol, - 5. Bölümde Kalite Kontrolün Maliyetleri incelenmiştir. - 6. Bölümde ise SKT A.Ş. firmasındaki kalite kontrolün oluşumu incelenmiştir. - 7. Bölümde de elde edilen bilgiler ışığı altında varılan sonuçlar ve tartışma anlatılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the attained situation of a firm as a result of quality control application is investigated and examined together with first situation without quality control and important results have been obtained.en_US
dc.format.extent129 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKalite kontroltr_TR
dc.subjectKarşılaştırmatr_TR
dc.subjectÜretim endüstrisitr_TR
dc.subjectQuality controlen_US
dc.subjectComparisonen_US
dc.subjectProduction industryen_US
dc.titleÜretimde kalite kontrol etkilerinin araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of quality control effects in productionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
029088.pdf
  Until 2099-12-31
5.38 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons