Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6406
Başlık: Üretimde kalite kontrol etkilerinin araştırılması
Diğer Başlıklar: Investigation of quality control effects in production
Yazarlar: Güllü, Emin
Tufan, Hasan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kalite kontrol
Karşılaştırma
Üretim endüstrisi
Quality control
Comparison
Production industry
Yayın Tarihi: 12-Tem-1993
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Tufan, H. (1993). Üretimde kalite kontrol etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Endüstri komplike bir yapıdır. Kendi içinde özgün bir işleyişi ve kuralları vardır. Endüstrinin alt birimleri birbirlerine bir ağ gibi bağlanmıştır. Öyleki birimlerde olan değişim diğer birimleri etkilemekte ve onları da değişime zorlamaktadır. Bu birimlerin, firmaların ayakta kalabilmesi için değişim dalgalarını ve gelişme ivmesini yakalayabilmesi gerekir. Bu nokta da kalite sorunu ortaya çıkmaktadır. Firmaların birbirleri arasındaki rekabete bir nevi kalite, hakemlik yapmakta ve onları kalite kontrol çalışmalarına yöneltmektedir. Kalite çalışmaları ilk zamanlarda üretimi yavaşlatmakta ve maliyeti arttınyormuş gibi gözükse de, ileride üretimi arttırıp maliyeti azaltığı görülmektedir. Kalite güvenliği ve kalite geliştirme programlarının amacına .ulaşması için, kalitenin sadece bir bölümün görevi değil, aksine tüm işletme tarafından üstlenmesi gerekir. Özellikle üretim bölümlerinde, kalite bilinci ve sorumluluğunun geliştirilmesine yönelik önlemler alınmalıdır. Bu tüm operasyon ve kararlar düzeyleri için geçerlidir. Bu çalışmada; - 1. Bölümde Kalite Hakkında Genel Bilgi, - 2. Bölümde İstatistiksel Proses Kontrol, - 3. Bölümde Kalite Çemberleri, - 4. Bölümde Kalite Güvenirliği ve Toplam Kalite Kontrol, - 5. Bölümde Kalite Kontrolün Maliyetleri incelenmiştir. - 6. Bölümde ise SKT A.Ş. firmasındaki kalite kontrolün oluşumu incelenmiştir. - 7. Bölümde de elde edilen bilgiler ışığı altında varılan sonuçlar ve tartışma anlatılmıştır.
In this study, the attained situation of a firm as a result of quality control application is investigated and examined together with first situation without quality control and important results have been obtained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6406
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
029088.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.38 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons