Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6403
Title: Kazı makinası (1900 Al ekskavatör) kepçe dişi üzerinde, uygulanan ısıl işlemlere bağlı olarak Ç 1060, Ç 4140 ve G-X120Mn12 çeliklerinin aşınma davranışların incelenmesi
Other Titles: Investigation of abrasion behaviors of Ç 1060, Ç 4140 and G-X120Mn 2 steels depending on the thermal processes applied on the excavator machine (1900 Al excavator) bucket tooth
Authors: Demirci, A. Halim
Bozkurt, Recep
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Aşınma
Isıl işlem
Kazıcılar
Kepçe dişi
Çelik-metal
Wear
Heat treatment
Excavators
Bucket tooth
Steel-metal
Issue Date: Apr-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bozkurt, R. (1996). Kazı makinası (1900 Al ekskavatör) kepçe dişi üzerinde, uygulanan ısıl işlemlere bağlı olarak Ç 1060, Ç 4140 ve G-X120Mn12 çeliklerinin aşınma davranışların incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sürtünme sistemlerinden beklenen ve teknik gelişmelerle artan isteklere cevap verebilmek için teknik malzemelerin aşınma davraranış ları hakkında güvenilir sonuçların blunması gerekir. Bu sonuçlara ulaşmak enerji ve malzeme tasarrufundan başka, aşınmaya maruz makina ve parçalarının emniyeti ve ömrü açısındanda kaçınılmazdır. Aşınmayı azaltmak için başvurulan çeşitli yöndeki tedbirler, yöntemlerin uygulanması, masrafı ve etkisi bakımından siniri ıdır.Bu yüzden ısıl işlemler yardımıyla malzemelerin aşınma davranışlarının iyileştirilmesi çalışmalarından vazgeçi lemiyecegi açıktır. Bu çalışmada, G-X120Mnl2 çeligi, aşınma yüzeyi borlanmış Ç1Ü6Ü çeligi ve ısıl işlemlerle temel malzeme özellikleri değiştirilmiş Ç414Ü çeliğinin aşınma davranışları, işletme koşullarında sistematik bir şekilde incelenmişt ir. Fakat, çalışma şartlarının değişken olması, aşınma hızının da değişken olmasına, aynı zamanda etken faktörlerinin kontrol edilememesine neden olmaktadır.Bu durumda sonuçların karşılaştırılabilmesi için deney numunelerinin aynı zorlanmalara tabii tutulması vazgeçilmez bir gereklilik olmuştur. Aşınma miktarları, ağırlık kayıpları tartılarak bel irlenmişt ir. Çalışma sonunda, malzemelerde aşınma dayanımının sertlik veya çekme mukavemeti gibi sipesifik bir malzeme özelliği olmadığı, aksine bir sistem özelliği olduğu deneylerimizde bulunan sonuçlarda görülmektedir.
It is inoguabie accepted that wear is an important subject in mechanical Engineering. Therefore, in Vest igat ions in each parts of wear is increasing everyday. Amount of wear has been inspected at operation conditions. Changeable operation cunditions (Loadings impacts and medium factors) cause changeable rate of wear. It is not possible to control the factors at operating conditions. For this reason we try to apply the same conditions on speciments as much as possible.Because it is necessary to compare the results which are obtained from these experiments. At the end of this studies, wear resistanse is not aspecific material property such as hardness or tensile strength, it is a property of system which is found from the experimental results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6403
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057330.pdf
  Until 2099-12-31
1.64 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons