Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6396
Başlık: Tendon yaralanması rehabilitasyonunda Ultrason'un yeri
Diğer Başlıklar: Place of Ultrasound in tendon injury rehabilitation
Yazarlar: Üzümçeker, Nahide
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Rehabilitasyon
Tendon yaralanmaları
Ultrasonografi
Rehabilitation
Tendon injuries
Ultrasonography
Yayın Tarihi: 1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Üzümçeker, N. (1988). Tendon yaralanması rehabilitasyonunda Ultrason'un yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Tendon yaralanması olgularının rehabilitasyonunda, ultrasonun etkisini araştırmak amacı ile bu çalışmayı planladık. Kasım 1987-Mayıs 1988 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalına başvuran 17 tendon kesişi çalışmaya alındı. Olguların 10 'una ultrason ve pasif ROM egzersizleri, 7 'sine pasif ROM egzersizleri uygulandı. Hastalar tedavi öncesi ve tedavi sonrası total aktif fleksiyon ölçülerek izlendi. Her iki grupta da tedavi öncesi ve tedavi sonrası total aktif fleksiyonda anlamlı artış saptandı. Ultrason ve kontrol grubu karşılaştırıldığında tedavi öncesi ve tedavi sonrası total aktif fleksiyon artışında anlamlı bir fark saptanmadı. Kontrol grubundaki olguların % 25 inde iyi, % 75 inde orta iyileşme, ultrason grubundaki olguların % 33.3 ünde iyi, % 66.6 sında orta ve zayıf iyileşme belirledik. İki grup arasında anlamlı bir fark saptamadık ve Ultrason diatermisinin tendon iyileşmesine bu dönemde bir katkısı olmamıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6396
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
004206.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.68 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons