Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6396
Title: Tendon yaralanması rehabilitasyonunda Ultrason'un yeri
Other Titles: Place of Ultrasound in tendon injury rehabilitation
Authors: Üzümçeker, Nahide
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Rehabilitasyon
Tendon yaralanmaları
Ultrasonografi
Rehabilitation
Tendon injuries
Ultrasonography
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Üzümçeker, N. (1988). Tendon yaralanması rehabilitasyonunda Ultrason'un yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Tendon yaralanması olgularının rehabilitasyonunda, ultrasonun etkisini araştırmak amacı ile bu çalışmayı planladık. Kasım 1987-Mayıs 1988 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalına başvuran 17 tendon kesişi çalışmaya alındı. Olguların 10 'una ultrason ve pasif ROM egzersizleri, 7 'sine pasif ROM egzersizleri uygulandı. Hastalar tedavi öncesi ve tedavi sonrası total aktif fleksiyon ölçülerek izlendi. Her iki grupta da tedavi öncesi ve tedavi sonrası total aktif fleksiyonda anlamlı artış saptandı. Ultrason ve kontrol grubu karşılaştırıldığında tedavi öncesi ve tedavi sonrası total aktif fleksiyon artışında anlamlı bir fark saptanmadı. Kontrol grubundaki olguların % 25 inde iyi, % 75 inde orta iyileşme, ultrason grubundaki olguların % 33.3 ünde iyi, % 66.6 sında orta ve zayıf iyileşme belirledik. İki grup arasında anlamlı bir fark saptamadık ve Ultrason diatermisinin tendon iyileşmesine bu dönemde bir katkısı olmamıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6396
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004206.pdf
  Until 2099-12-31
2.68 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons