Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6386
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKatkat, A. Vahap-
dc.contributor.authorÖcal, Feride-
dc.date.accessioned2020-01-20T07:47:02Z-
dc.date.available2020-01-20T07:47:02Z-
dc.date.issued1990-
dc.identifier.citationÖcal, F. (1990). Bursa Ovası topraklarının potasyum durumu ve bu topraklarda alınabilir potasyum miktarlarının tayininde kullanılacak yöntemler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6386-
dc.description.abstractBu araştırma, Bursa ovası topraklarının potasyum durumunu belirlemek ve yarayışlı potasyumun topraktan ekstr aks iyonunda kullanılan çeşitli kimyasal yöntemler ile standart biyolojik yöntem arasındaki ilişkileri araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Araştırma alanının 18 ayrı yerinden 0-20 ve 20-40 cm derinliklerden toprak örnekleri alınmış ve potasyum ekstraksiyonu için dokuz kimyasal yöntem ile bir biyolojik yöntem kullanılmıştır. Kullanılan kimyasal yöntemler içinde standart biyolojik yöntem ile en yüksele korelasyonu 0.3 İT N HCI yöntemi vermiştir.tr_TR
dc.description.abstractObjective of this research was to determine the potassium status of the soils of Bursa plain and to investigate the relationships among the various methods used for the extraction of available potassium from the soils The soil samples at a deph of 0-20 and 20-40 cm were collected from 18 diffe rent points of the research area and nine chemical methods and a standard biological method hava been used for extracting potassium. The correlation between the chemical methods and the biological method showed that 0.3 IT EC1 extraction method had the highest correlation coefficient in all "the chemical methods.en_US
dc.format.extentVI, 37 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectZiraattr_TR
dc.subjectAgricultureen_US
dc.titleBursa Ovası topraklarının potasyum durumu ve bu topraklarda alınabilir potasyum miktarlarının tayininde kullanılacak yöntemlertr_TR
dc.title.alternativePotassium status of Bursa Plain soils and methods to be used for determining potassium amounts that can be taken in these soilsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
357856.pdf
  Until 2099-12-31
11.25 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons