Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6385
Title: CAD/CAM sistemlerinin seçimi
Other Titles: Selection of CAD/CAM systems
Authors: Öztürk, Ferruh
Çelikliay, Gökhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Bilgisayar destekli tasarım
Computer aided manufacturing
Computer aided design
Bilgisayar destekli üretim
Issue Date: 2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelikliay, G. (2000). CAD/CAM sistemlerinin seçimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde tasarım ve üretim faaliyetlerinde bulunan firmalar için büyük öneme sahip olan Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim (CAD/CAM) sistemlerinin seçimi, bilimsel metotlar kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla gerçekleştirilen bu çalışmada, otomotiv sanayine yan sanayi olarak hizmet veren bir firmada CAD/CAM Sistemi seçim süreci incelenmiştir. Mevcut sistemin değiştirilme nedenlerinin ortaya konulmasının ardından, sistem seçimi için bölüm sorumlularından ve kullanıcılardan oluşan bir değerlendirme ve seçim ekibi oluşturulmuştur. Firmanın ihtiyaçları belirlenmiş, pazardaki sistemler araştırılmış, ardından firmanın ihtiyaçlarına göre belirlenen değerlendirme kriterlerinin ışığı altında sistemlerin detaylı incelemesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar bir karar destek yöntemi olan Analitik Hiyerarşi Yöntemi kullanılarak değerlendirilmiş ve seçim gerçekleştirilmiştir.
Selection of Computer Aided Design and Manufacturing (CAD/CAM) systems, of which have great importance for the companies that are dealing with design and production activities, should be done by using scientific methods. In this paper, a CAD/CAM selection process realized in a supplier company in automative industry is studied for this purpose. After establishing the reasons for changing the present CAD/CAM system, a selection and evaluation team is formed with the participation of users and division chiefs. The requirements of the company are determined, the systems on the market are searched and then systems are deeply examined according to the evaluation criteria derived from the requirements of the company. The results are evaluated with Analytic Hierarchy Process which is a decision support sistem.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6385
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095247.pdf
  Until 2099-12-31
10.27 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons