Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6381
Başlık: Maternal venden ve kordon veninden yapılan oksitosinin plasenta ayrılmasındaki etkilerinin karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: Comparison of the effects of oxytocin from the maternal vein and cord vein on placental separation
Yazarlar: Bayrak, Nihat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Doğum
Oksitosin
Plasenta
Venler
Delivery
Oxytocin
Placenta
Veins
Yayın Tarihi: 1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Bayrak, N. (1988). Maternal venden ve kordon veninden yapılan oksitosinin plasenta ayrılmasındaki etkilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Kordon veninden verilen oksitosinin, doğumun III, devresindeki etkisini araştırmak amacıyla, Kasım 1987 ile Ağustos 1988 tarihleri arasında U.U. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine doğum yaptırmak amacıyla başvuran 37-42 hafta arasındaki gebelerden 168 vaka belirlendi. Çalışmamıza alınan vakalar tesadüfi olarak aşağıdaki 4 gruba ayrıldı; 1. Kontrol grubu, 2. Kordon veninden serum fizyolojikle 20 ml 'ye tamamlanmış 10 İ.U oksitosin verilen vakalar, 3. Kordon veninden 20 ml serum fizyolojik verilen vakalar, 4. İ.V. olarak 10 i.ü. oksitosin verilen vakalar. Tüm vakalarda doğumun III. devresinin süresi ve bu devredeki kanama miktarı saptandı. III. devre süresi kontrol grubunda 8.4 ±0.6, kordon veninden oksitosin verilen vakalarda 6.1±0.4, kordon veninden serum fizyolojik uygulanan vakalarda 7.3 ±0.6, İ.V. oksitosin verilen grupta ise 6.2±0.4 dakika idi. III. devrede kaybedilen kan miktarı ise ilk grupta 136.5 ±11.0 mi, 2. grupta 95.9 ±9.0 ml, 3. grupta 116.3 ±12.8 ml, 4. grupta da 90.0 ±9.0 ml olarak saptandı. Çalışmamızın bulguları değerlendirildiğinde, III. devre süresinin kısalması ve kanama miktarının azalmasında, kordon veninden ve İ.V. olarak verilen oksitosinin kontrol grubuna göre aynı aranda etkili olduklarını gördük. Tüm değerlendirmelerin sonunda, plasenta ayrılması ve atılmasının sağlanması amacıyla oksitosin verilecek hastalarda kordon veninin uygulama yolu alarak seçilebileceği ve bu yolun İ.V. yol kadar etkili olduğu kanısına vardık.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6381
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
004205.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.87 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons