Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6380
Title: Matematiksel dizayn teori üzerine
Other Titles: On the mathematical desing theory
Authors: Çelik, Basri
Demirtola, Ayşegül
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Geometrik yapılar
Geometric structures
Matematik
Mathematics
Issue Date: 18-Sep-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirtola, A. (2000). Matematiksel dizayn teori üzerine. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Elemanlarına noktalar demlen bir AT ve bloklar denilen bir B cümlesi ve bu iki cümle arasında bir o bağıntısı için İV ve B ayrık cümleler ise S=(N,B,o) üçlüsüne bir geometrik yapı denir. Eğer N ve B sonlu ise S ye bir sonlu yapı adı verilir. Bu tezde bir takım geometrik yapılar ve özel geometrik yapılar olan dizaynlar tanıtılmıştır. Birinci bölümde daha sonraki bölümlerin dayanağı olacak temel tanımlar ve teoremler verilmiştir. İkinci bölümde, birinci bölümdeki tanım ve teoremlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak örnekler verilmiştir. Ayrıca sonlu yapıların bazı kombinatorsel özellikleri incelenmiştir. İkinci bölümün ikinci kısmında bazı sonsuz dizayn örnekleri üzerinde inceleme yapılmıştır. İkinci bölümün son kesiminde ise simetrik dizaynlar tanıtılmış ve bunlarla ilgili kombinatorsel sonuçlar verilmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise bazı simetrik dizaynların var olması için sağlaması gereken şartlan ifade eden BRUCK-RYSER-CHOWLA (BRC) teoremi verilmiştir. Son olarak BRC teoreminin özel incelemeleri yapılmıştır.
Given a set M whose elements are called points, a set B whose elements are called blocks, and a relation o between these two sets, if N and B are disjoint sets, then the triple S=(N,B,o) is called a incidence structure. If N and B are finite, S is called a finite structure. In this thesis, some incidence structures and designs which are special incidence structure are introduced. In the first chapter preliminary definitions and theorems are given. In the second chapter, to make the given definitions clear, some examples of them are considered. Further some combinatorial properties of finite structures are searched. In the second part of this chapter some examples of some in finite designs are considered. In the final part of this chapter symmetric designs are introduced and their combinatorial properties are given. In the third and final chapter, BRC theorem which states the necessary and sufficient conditions for the existence of symmetric designs is given. Finally special cases of BRC theorem are considered.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6380
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095249.pdf
  Until 2099-12-31
2.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons