Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6378
Title: Dokuma kumaşlarda makaslama davranışının araştırılması
Other Titles: The Research of shearing behaviour in the woven fabrics
Authors: Alpay, Halil Rıfat
Yayla, Filiz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kumaşların makaslama davranışı
Makaslama kuvveti
Makaslama açısı
Makaslama modülü
Makaslama uzaması
Shearing behaviour of woven fabrics
Shear modulus
Shear angle
Shear force
Shear strain
Issue Date: 18-Apr-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yayla, F. (2000). Dokuma kumaşlarda makaslama davranışının araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, dokuma kumaşlarda makaslama davranışının araştırılması yapılmıştır. İlk bölümde dokuma kumaşların makaslama davranışı hakkında bilgi verilmiş ve makaslama ile ilgili teorik modellemeler anlatılmıştır. ikinci aşamada kullanım alanlarına göre beş ayrı kategoride değerlendirilen bezayağı örgüde farklı hammaddelerde, farklı şıklık ve numaralarda ticari olarak satılan dokuma kumaşların makaslama uzaması ölçülerek makaslama kuvveti ve makaslama uzaması arasında eğriler elde edilmiştir. Deneysel olarak elde edilen kumaş yapısı ile ilgili parametreler ve iplik parametreleri ile makaslama modülü arasındaki bağıntılar araştırılmıştır.
In this study, shearing behaviour of woven fabrics have been investigated. At the first stage, shearing behaviour of woven fabrics have been recognized and shearing models for woven fabrics have been explained. At the second stage, plain woven fabrics which have got different fibers, different densities and different yarn numbers have been received from domestic market at five different categories according to practical areas and their shear strain have been measured, then shear curves between shear force and shear strain have been drawn. At the final stage, according to experimental results, some relations about fabric's structural properties, yarn properties and fabric's shearing modulus have been researched.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6378
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095245.pdf
  Until 2099-12-31
17.11 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons