Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6377
Title: Kablosuz yerel alan ağ yapısı ve uygulamaları
Other Titles: Wireless local area network architecture and applications
Authors: Yılmaz, Güneş
Arslan, Evren
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kablosuz iletişim
Local area networks
Wireless communication
Yerel alan ağları
Issue Date: 21-Jan-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, E. (2000). Kablosuz yerel alan ağ yapısı ve uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Kabloların getirdiği kısıtlamalar olmadan haberleşme ağlarına erişim sağlayabilme düşüncesi, kablosuz yerel alan ağlarını (LAN) cazip bir araştırma konusu haline getirmiştir. Bu alanda veri hızlarının ve transmisyon mesafesinin artırılması, güvenilir transmisyon sağlanması, güç sarfiyatının azaltılması ve kullanıcılar arası girişimin engellenmesi gibi hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır. Kablosuz LAN sistemlerinin daha yüksek frekans bantlarına geçirilmesi, çıkış veriminde istenilen artışların gerçekleştirilmesine yardımcı olacaktır. Optimale yakın sistem performansı elde etmek için etkili transmisyon koordinasyonu gereklidir. IEEE 802.11, DSSS ve FHSS ve ETS1 RES-10 da MCM, DFE ve SAS gibi transmisyon teknikleri üzerinde sistem verimini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Kablosuz haberleşme sistemleri, mevcut kablolu sistemlerle karşılaştırılabilecek bir performans sunmalı ve bunu düşük maliyetli basit donanımlarla gerçekleştirebilmelidir. Bu tez çalışmasında, kablosuz LAN'lara temel bir giriş olarak çeşitli tipteki kablolu LAN düğümleri ve ağ protokolleri verilmiş ve üçüncü bölümde mevcut kablosuz LAN sistemlerinde kullanılan transmisyon teknolojileri açıklanmıştır. Dördüncü bölümde radyo ve kızılötesi LAN'lar için ağda spektral verimlilik artışı sağlayabilecek yöntemler verilmiştir. Beşinci bölüm, temel kablosuz LAN mimarilerini içermektedir. Altıncı bölümde uluslararası geçerliliği olan IEEE 802.11 ve ETSI standartları incelenmiştir. Yedinci bölümde kablolu ve kablosuz LAN'lar maliyet, performans ve kurulum özelliklerine göre karşılaştırılmıştır. Sekizinci bölümde en çok kullanılan uygulama yöntemleri ve ürün teknolojileri incelenmiş ve 2.4 GHz spektrum dağılımlı kablosuz LAN sistemi üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Dokuzuncu bölümde kablosuz LAN sistemlerinin maruz kaldığı güvenirlik tehditleri analiz edilmiş ve ağda iç güvenlik için genel bir model önerilmiştir. Onuncu bölüm kablosuz LAN teknolojisinde gerçekleşmesi muhtemel gelişmeleri içermektedir. Onbirinci bölümde ise yapılan çalışma neticesinde elde edilen sonuçlar verilmiştir.
The idea of accessing communication networks without the restrictions imposed by cables made wireless local are networks an attractive research subject. Works are being done through targets like increasing the data rates and transmission ranges, providing reliable transmission, reducing power consumption and eliminating interference between users. Transportation of wireless LAN systems to higher frequency bands will help implementing the required increases in throughputs. Efficient system coordination is needed to obtain system performance close to optimal. IEEE 802.11 works on transmission techniques like DSSS and FHSS and ETSI RES- 10 works on MCM, DFE and SAS considering system efficiency increases. Wireless communication systems must offer a performance that can be comparable with current wired systems and have to do it with low costed simple hardware. In this thesis as a basic vocabulary for wireless LAN's various kinds of wired LAN nodes and protocols is given and transmission technologies used in current wireless LAN systems is explained in chapter three. Methods that can provide spectral efficiency increases in the network for radio and infrared LAN's is given in chapter four. Chapter five includes basic wireless LAN architectures. IEEE 802. 1 1 and ETSI standards which are internationally available are examined in chapter six. Commonly used application methods and product technologies are examined and an evaluation over 2.4 GHz spread spectrum wireless LAN is done in chapter eight. The security threats that wireless LAN systems expose are analysed and a general model is offered for internetwork security in chapter nine. Chapter ten includes possible developments in wireless LAN technology. The results obtained from this research is given in chapter eleven.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6377
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095244.pdf
  Until 2099-12-31
8 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons