Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6374
Title: Polyester mikrolif boyama teknolojisinde yöntem belirlenmesi ve eğilimlerin incelenmesi
Other Titles: Method determination and investigation of the approaches in polyester microfibre dyeing technology
Authors: İskender, Mustafa A.
Becerir, Behçet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Polyester mikrolif
Polyester mikrolif boyama
Polyester mikrolif boyama metodu
Dispers boya
Polyester microfiber
Polyester microfiber dying method
Polyester microfiber dyeing
Disperse dye
Issue Date: 12-Jan-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Becerir, B. (2000). Polyester mikrolif boyama teknolojisinde yöntem belirlenmesi ve eğilimlerin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada polyester mikrolif kumaşların boyama teknolojisinde öncelikle dispers boyarmaddelerin polyester mikrolitleri boyama davranışları araştırılarak yeni bir hesaplama metodu ile yeni boyama yöntemlerinin belirlenmesine çalışılmış ve bu konuda yapılabilecek olan yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Çalışmada normal polyester, dimi dokuma örgülü ve bezayağı dokuma örgülü polyester mikrolif kumaşlar kullanılmıştır. Dispers boyarmadde olarak polyester mikrolif boyama için önerilen üç farklı ticari markanın on ayrı dispers boyarmaddesi tek tek ve karışım halde boyama için seçilmiştir. Kullanılan egalize maddeleri üç farklı ticari markanın polyester mikrolif boyama için önerdiği kimyasal maddelerdir. Seçilen boyama metotları literatürde bulunan ve polyester mikrolif boyama için önerilen metotlardır. Bu tezde deneysel çalışma beş bağımsız aşamadan oluşmaktadır ve ilk dört aşamada, her bir aşamadan elde edilen sonuçlar ile bir üst aşama deneysel çalışma planlanmıştır. Beşinci aşamada üç farklı mikrolif kumaşın değişen şartlar altında boyanma davranışı incelenmiştir. Öncelikle normal ve mikrolif polyester kumaşların dispers boyarmaddeler tarafından boyama davranışları literatürden seçilen standart uygulamalar ile elde edilmeye çalışılmıştır. Daha sonra deneysel çalışmada elde edilen sonuçlar bir matematik program ile değerlendirilerek seçilen standart uygalama için boyama davranışı sayısal olarak ifade edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar boyama eğilimlerinin incelenmesi çalışmaları için değerlendirilmiş ve bir matematik yaklaşım yardımıyla polyester mikrolif boyama teknolojisinde yöntem belirleme ve eğilimlerin incelenmesi bir optimizasyon uygulaması şeklinde yapılmıştır.
In this study, dyeing behaviour of polyester microfibres with disperse dyes in polyester microfibre dyeing technology have been researched. By using a new calculation method, new dyeing methods have been tried to be determined and approaches about the subject have been investigated. In the experimental part, regular polyester, twill weave and plain weave polyester microfiber fabrics were used. Ten different disperse dyes of three commercial brands which are recommended for polyester microfiber dyeing have been used in single and mixture form. Three different levelling agents of three commercial brands which are recommended for polyester microfiber dyeing have been used. The dyeing methods which are recommended for polyester microfiber dyeing have been selected from literature. The experimental part consists of five independent parts and in the first four part, results taken from each part have been used to desing the letter part. In the fifth part, dyeing behaviour of three polyester microfiber fabrics have been investigated under changing dyeing conditions. First the dyeing behaviour of polyester microfabrics by disperse dyes have been determined by standart methods taken from literature. The results taken from the experiments have been evaluated according a mathematical program and the standart dyeing procedure have been presented in digital form. The results have been evaluated for investigation of dyeing approaches, and by using a mathematical program, method determination and consideration of the approaches in polyester microfiber dyeing technology have been made in an optimization application.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6374
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095243.pdf
  Until 2099-12-31
11.08 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons