Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6370
Title: Bilgisayar destekli kalıp tasarımı
Other Titles: Computer aided die design
Authors: Öztürk, Ferruh
Gürarda, Arda
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Sac parçalarda proses planlama
Parametrik tasarım
Kalıp tasarımı
Optimizasyon
Sheet metal process planning
Optimization
Die design
Parametric design
Issue Date: 17-Jan-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürarda, A. (2000). Bilgisayar destekli kalıp tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, günümüzde kullanımı artmakla olan sac parçaların üretiminde kullanılan kalıpların tasarımı ve sac parçaların işlem planlaması üzerinde durulmuştur. Kesme kalıbının tasarımında oplimizasyon teknikleri ve paraınelrik tasarım yöntemleri kullanılarak tasarımın hızı ve doğruluğu artlırılınaya çalışılmıştır. İşlem planlama kısmında, işlemler, bükme öncesi, bükme işlemleri ve bükme sonrası olmak üzere 3 ana gruba ayrılmışlardır. Bu çalışmada en çok bükme işlemlerinin kendi aralarında sıralanması üzerinde durulmuş ve bu amaçla geliştirilen iki ayrı yöntem anlatılmış, örnek parça üzerinde bu yöntemler gösterilmiştir.
The die design and process planning of sheet mclal parts arc two major subjects of this thessis. Consuming of sheet metal parts arc rapidly increasing in nowadays industry. Optimization techniques and parametric design steps are used to automate and enhance the efficiency of die-design steps. In process planning, operations of sheet metal parts are divided to three main groups; (1) Pre-bend processes, (2) bending processes and (3) post-bend processes. In this research, the main issue was to determine to optimum sequencing of bending operations. Two different approaches, precedence constraint based method and critical tolerance oriented method, were presented, and experimental results for sample sheet mclal parts are given to show the validity of proposed algorithm.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6370
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095242.pdf
  Until 2099-12-31
3.18 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons