Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6367
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKanmaz, Emine Önder-
dc.date.accessioned2020-01-20T06:46:17Z-
dc.date.available2020-01-20T06:46:17Z-
dc.date.issued1988-
dc.identifier.citationKanmaz, E. Ö. (1988). Toksoplazmozis'in gebelikteki etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6367-
dc.description.abstractKonjenital enfeksiyonlara yol açan ve abortusların etiyolojisinde yer alması nedeniyle obstetriğin önemli problemlerinden birini oluşturan toksoplazmozis yaygın bir enfeksiyon hastalığıdır. Reprodüktif dönemdeki toplam 209 kadın hasta arasında yaptığımız serolojik araştırmada ELISA-IgG testine göre Bursa yöresinde t.gondii enfeksiyonu ensidansını % 53.5 olarak tesbit ettik. Toksoplazmozun habitüel abortuslara neden olup olmadığı yönünde ki çalışmaları dikkate alarak 49'u habitüel, 55 ' i sporadik abortus yapmış ve 105' i abortus yapmamış üç ayrı grup üzerinde yaptığımız çalışmalarda ELISA-IgG'ye göre enfeksiyon ensidansını sırasıyla % 53.1, % 52.7 ve % 53.6, CFT'ine göre sırasıyla % 16.3, % 16.3 ve % 16.5 olarak bulduk. Bu sonuçlarla üç grup arasında belirgin bir fark olmadığı ve toksoplazma enfeksiyonunun habitüel abortuslara neden olmadığı sonucuna vardık. 43 gebe ve yenidoğan arasındaki araştırmamızda ise, gebelik döneminde akut enfeksiyon ensidansının ELISA-IgM testine göre % 9.3, fetusa geçiş oranını % 25 olarak tesbit ettik. Bunlar arasındaki toksoplazmozis ensidansını ise ELISA-IgG testine göre % 53.4 olarak tesbit ettik. Bu bulgularla gebelik döneminde akut toksoplazmozis ensidansının düşük, bunun fetusa geçişinin daha da az olduğu sonucuna vardık.tr_TR
dc.format.extent50 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectGebeliktr_TR
dc.subjectToksoplazmoztr_TR
dc.subjectPregnancyen_US
dc.subjectToxoplasmosisen_US
dc.titleToksoplazmozis'in gebelikteki etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of toxoplasmosis in pregnancyen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004203.pdf
  Until 2099-12-31
1.35 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons