Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6367
Title: Toksoplazmozis'in gebelikteki etkisi
Other Titles: The effect of toxoplasmosis in pregnancy
Authors: Kanmaz, Emine Önder
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Gebelik
Toksoplazmoz
Pregnancy
Toxoplasmosis
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kanmaz, E. Ö. (1988). Toksoplazmozis'in gebelikteki etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Konjenital enfeksiyonlara yol açan ve abortusların etiyolojisinde yer alması nedeniyle obstetriğin önemli problemlerinden birini oluşturan toksoplazmozis yaygın bir enfeksiyon hastalığıdır. Reprodüktif dönemdeki toplam 209 kadın hasta arasında yaptığımız serolojik araştırmada ELISA-IgG testine göre Bursa yöresinde t.gondii enfeksiyonu ensidansını % 53.5 olarak tesbit ettik. Toksoplazmozun habitüel abortuslara neden olup olmadığı yönünde ki çalışmaları dikkate alarak 49'u habitüel, 55 ' i sporadik abortus yapmış ve 105' i abortus yapmamış üç ayrı grup üzerinde yaptığımız çalışmalarda ELISA-IgG'ye göre enfeksiyon ensidansını sırasıyla % 53.1, % 52.7 ve % 53.6, CFT'ine göre sırasıyla % 16.3, % 16.3 ve % 16.5 olarak bulduk. Bu sonuçlarla üç grup arasında belirgin bir fark olmadığı ve toksoplazma enfeksiyonunun habitüel abortuslara neden olmadığı sonucuna vardık. 43 gebe ve yenidoğan arasındaki araştırmamızda ise, gebelik döneminde akut enfeksiyon ensidansının ELISA-IgM testine göre % 9.3, fetusa geçiş oranını % 25 olarak tesbit ettik. Bunlar arasındaki toksoplazmozis ensidansını ise ELISA-IgG testine göre % 53.4 olarak tesbit ettik. Bu bulgularla gebelik döneminde akut toksoplazmozis ensidansının düşük, bunun fetusa geçişinin daha da az olduğu sonucuna vardık.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6367
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004203.pdf
  Until 2099-12-31
1.35 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons