Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6363
Başlık: Hastanelerde performans değerlemesi
Diğer Başlıklar: Performance evaluation in hospitals
Yazarlar: Sabuncuoğlu, Zeyyat
Başol, Konuralp
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Anahtar kelimeler: Hastane yönetimi
Hastaneler
Performans değerlendirme
Hospital administration
Hospitals
Performance evaluation
Yayın Tarihi: 1994
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Başol, K. (1994). Hastanelerde performans değerlemesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6363
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
031973.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.64 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons