Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6361
Başlık: Değişik hasta gruplarında ve sağlıklı kan donörlerinde parvovirus B19 seroprevalansı
Diğer Başlıklar: Seroprevalence of parvovirus B19 in different patient groups and healthy blood donors
Yazarlar: Demircan, Necmiye
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği.
Anahtar kelimeler: Parvovirüsler
Parvoviridae
Klinik bakteriyoloji ve enfeksiyon hastalıkları
Clinical microbiology and infectious diseases
Mikrobiyoloji
Microbiology
Yayın Tarihi: 1998
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Demircan, N. (1998). Değişik hasta gruplarında ve sağlıklı kan donörlerinde parvovirus B19 seroprevalansı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Amacımız, parvovirus B19'un belli hasta gruplarında ve sağlıklı kan donörlerinde seroprevalansını araştırmaktı. Bu nedenle hematoloji (n=40), hemodiyaliz (n=50), Behçet hastası (n=45) ve sağlıklı kan donörlerinden (43) oluşan çalışma grubunda ELISA yöntemi ile B19 IgM ve IgG antikorları araştırıldı. ELISA uygulaması için iki ayrı ticari kitten (Progen ve IBL) yararlanıldı. Hematoloji hastalarında IgM pozitifliği %5 (2/20), IgG pozitifliği %35 (14/40) bulundu. Hemodiyaliz hastalarında IgM pozitifliği saptanamazken IgG pozitifliği %40 (18/45) bulundu. Behçet hastalarında IgM pozitifliği %13.5 (6/45), IgG pozitifliği %35 (16/45) bulundu. Kontrol grubunu oluşturan kan donörlerinde IgM pozitifliği %4.4 (2/45), IgG pozitifliği %40 (18/45) bulundu4Hasta gruplarının sonuçları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Test sonuçları Fischer'in kesin ki kare testi ve ki-kare testi kullanılarak değerlendirildi. Sonuç olarak; seroprevalans araştırılan hasta gruplarının etyopatogenezinde parvovirus B19'un önemli olmadığına karar verildi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6361
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
088632.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.12 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons