Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6360
Title: Arnavutluk'taki resmi din politikalarının dini yapıya etkisi: (1944-1985)
Other Titles: Formal religion policy in Albania and the its effects of religious life: (1944-1985)
Authors: Bilgin, Vejdi
Qafa, Anis
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Arnavutluk
Komünizm
Resmi din politikaları
İslam dini
Dini ibadetler
Dini müesseseler
Dindarlık olgusu
Albania
Communism
Formal religion policy
The religion of Islam
Religious worship
Religious institutions
Issue Date: 7-Sep-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Qafa, A. (2012). Arnavutluk'taki resmi din politikalarının dini yapıya etkisi: (1944-1985). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Arnavutluk'ta din sosyolojisiyle ilgili yapılan çalışmaların sayıları pek azdır. Bu konuyu ele almamızın ilk nedeni Arnavutluk'ta Komünizm döneminde dini hayatın hiç ele alınmamış olmasıdır. İslam dininin demokrasi dönemine kadar varlığını nasıl koruduğu ve hangi yoldan geçtiği bilinmemekte, gençler hatta orta yaşlılar bile komünizm döneminde dinin çektiği ızdırapları hatırlamamaktadırlar. Burada biz sadece Müslümanlara yapılan uygulamalar değil, Hıristiyanlara karşı yapılan haksızlardan da bahsetmeye gayret edeceğiz. Çünkü bu dönemde dini müesseseler yıkılırken sadece camiler değil, kiliseler de yıkıldı. Ancak tezde, söz konusu din politikalarının özellikle Müslümanların dini hayatını nasıl etkilediğini ortaya koymaya çalışılmıştır.
There are less number of studies are held related to religion sociology in Albania. Having been studied mostly by Christian Scholars not Islamic Scholar, these works show us they are studied according to Christian Belief. The first reason why we interested in this topic "Formal Religion Policy in Albania And Its Effects of Religious Life (1944 - 1985)" is that it has not been studied before during Communist Regime in Albania. Until the Democracy Period how Islam Religion be alive, what kind of struggles has it lived is completely unknown. Both elderly and youngsters are unable to remember the gloomy and grief days of that period. We try to express wrongs towards not only Islam but also Christian Religion in our study. Since, in that period mosques and churches were demolished at the same time by the regime followers. Despite the fact that this thesis is interested in either Muslims or Christians, it tells about today's Muslims and Christians.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6360
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
319563.pdf4.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons