Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6355
Title: Tahirova Tarım İşletmesi'ndeki holstein ineklerin başlıca verim özellikleri ve bu özelliklere etki eden bazı çevre faktörleri
Other Titles: The main production traits of holstein cows and effects of some environmental factors upon them in Tahirova State Farm
Authors: Oğan, M. Mustafa
Orman, Abdülkadir
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Holstein sığır
Döl verimi
Süt verimi
Çevre Faktörleri
Holstein cattle
Reproductive performance
Milk production
Environmental factors
Issue Date: 29-Jul-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Orman, A. (2003). Tahirova Tarım İşletmesi'ndeki holstein ineklerin başlıca verim özellikleri ve bu özelliklere etki eden bazı çevre faktörleri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Balıkesir - Tahirova Tarım İşletmesi Holstein sığırlarının döl verimi ve süt verimi özelliklerinin düzeylerim belirlemek ve bu verim özelliklerine çevre faktörlerinin etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma süresince (1997-2000) gebelik, doğum, ölü doğum ve yavru atma oranlan sırasıyla, % 88.9, % 93.1, % 1 ve % 1.9 saptanmıştır. Holstein düvelerin ilk tohumlanma yaşı, ilk tohumlama-gebelik aralığı, servis sayısı ve ilk buzağılama yaşı ortalamaları sırasıyla, 494.10 gün, 8.61 gün, 1.25 ve 784.70 gün belirlenmiştir. İneklerde doğum sonrası ilk tohumlama aralığı, ilk tohumlama-gebelik aralığı, servis periyodu, servis sayısı, buzağılama aralığı ve gebelik süresi ortalamaları sırasıyla 93.05 gün, 25.72 gün, 1 15.93 gün, 1.69, 394.91 gün ve 279.5 gün bulunmuştur. Holstein ineklerin laktasyon süresi, gerçek süt verimi, 2 x 305 gün süt verimi ve kuru dönem süresi ortalamaları sırasıyla 293.1 gün, 4988.4 kg, 4535.13 kg ve 86.81 gün; gerçek ve 305 gün süt yağı verimleri sırasıyla 196.3 kg ve 220.95 kg, yağ oranlan % 4.33 ve % 4.05 saptanmıştır. Tohumlama yada buzağılama yık döl verimi özelliklerinden, düvelerde; ilk tohumlama yaşı, ilk buzağılama yaşı, ineklerde; doğum sonrası ilk tohumlama aralığı, servis periyodu, buzağılama aralığını etkilemiştir. Mevsimler, düvelerde ilk tohumlama yaşı ve ilk buzağılama yaşını; ineklerde doğum sonrası ilk tohumlama aralığı, ilk tohumlama - gebelik aralığını, servis periyodunu ve servis sayısını etkilemiştir. Buzağılama yaşının etkisi, buzağılama aralığında önemli bulunmuştur (PO.05 - PO.Q01). Yıl x mevsim interaksiyonlarının etkileri, düvelerde; ilk tohumlama yaşı, ilk tohumlama - gebelik aralığı, servis sayısı ve ilk buzağılama yaşında istatistiki önemde saptanmıştır (PO.05 - PO.001). Süt verimi özelliklerinden, laktasyon süresine; buzağılama yık, buzağılama yaşı, yıl x mevsim interaksiyonlarının etkileri, gerçek süt verimine; buzağılama yık, yıl x mevsim interaksiyonlarının etkileri, 2 x 305 gün süt verimine buzağılama yık, buzağılama mevsimi ve yıl x mevsim interaksiyonlarının etkileri, kuru dönem süresine, buzağılama yık, yıl x mevsim interaksiyonlarının etkileri istatistiki önemde saptanmıştır (P<0.05 - PO.001).
In this research the reproduction performance, milk yield and environmental factors effecting these production traits has been studied in the Holstein Cattle in Balıkesir - Tahirova State Farm conditions. During the research periods (1997-2000), pregnancy, calving, abortion and still births rates were estimated % 88.9, % 93.1, % 1 and % 1.9 respectively. For the Holstein heifers, the age at first insemination, interval from first insemination to conception, number of insemination per conception and age at first calving means were found 494.10 days, 8.61 days, 1.25 and 784.70 days respectively. For the Holstein cows, interval from calving to first insemination, interval from first insemination to conception, days open, number of inseminations per conception, calving interval and gestation length means were determined 93.05 days, 25.72 days, 115.93 days, 1.69, 394.91 days and 279.5 days respectively. For the Holstein cows, lactation length, the actual milk yield, 2 x 305 day milk yield and dry period means were determined as 293.1 days, 4988.4 kg, 4535.13 kg and 86.81 days respectively; actual and 305 day milk fat yields were 196.3 kg and 220.95 kg respectively, milk fat contents were % 4.33 and % 4.05. For heifers, the age at first insemination, age at first calving; for cows the interval from calving to first insemination, days open and calving interval were affected by mating or calving year. Also, for heifer the age at first insemination and age at first calving and for cows the interval from calving to first insemination, days open, interval from first insemination to conception and number of inseminations per conception were affected by season. It has been found that calving age significantly affected by calving interval (P< 0.05 -P< 0.001). The effects of year and season interactions; for heifers age at first insemination, interval from first insemination to conception, number of inseminations per conception and age at first calving were found statistically significant (P< 0.05 - P< 0.001). inLactation length, one of milk production traits, has been affected by calving year, calving age and year x season interactions, the actualmük production was also affected by calving year and year x season interactions, 2 x 305 days milk production was affected by calving year, calving season and year x age interactions, dry period was affected by calving year and year x season interactions while all of them were found statistically significant (P<0.05-P<0.001).
URI: http://hdl.handle.net/11452/6355
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
124404.pdf
  Until 2099-12-31
6.01 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons