Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6353
Title: Türkiye'deki önemli hayvanat bahçelerinde bulunan su kuşları ve bakıcılarında chlamydia psittaci prevalansının belirlenmesi
Other Titles: Prevalence of chlamydia psittaci in waterbirds and keepers in the important zoos of Turkey
Authors: Aytuğ, Nilüfer
Karakuzulu, Hatice
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Su kuşu
Hayvanat bahçesi
Chlamydia
ELISA
Waterbird
Zoo
Issue Date: 23-Dec-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karakuzulu, H. (2003). Türkiye'deki önemli hayvanat bahçelerinde bulunan su kuşları ve bakıcılarında chlamydia psittaci prevalansının belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Avian chlamydiosis, evcil ve yabani kuşlarda görülen Chlamydia psittaci enfeksiyonlarını tanımlar. Etken kanatlı türlerinde çok yaygındır. En az 20 grubuna ait 159 kuş türünde Chlamydial enfeksiyon varlığı bildirilmiştir. Papağanlar ve muhabbet kuşları gibi psittasinler ile güvercinlerin yanı sıra su kuşları ve balıkçıllarda enfeksiyonun yaygın olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin önemli hayvanat bahçelerindeki su kuşları ve bakıcılarında enfeksiyonun varlığını araştırmak ve elde edilen sonuçlar temelinde gerekli kontrol önlemlerini almaktır. Bu amaçla Bursa, Ankara, İzmir ve Antalya Hayvanat Bahçeleri'nde mevcut olan ördek, kaz, kuğu ve pelikanları kapsayan toplam 140 su kuşunda hastalığın varlığı Chlearview-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) yöntemi ile araştı rılmıştır ve alınan kloakal swaplann bekletilmeksizin değerlendirilmesi sonucunda kuşları ı % 65.7 Tinin pozitif olduğu belirlenmiştir. Hayvanat bahçeleri bazında irdelendiğinde Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya Hayvanat Bahçeleri'nde pozitiflik oranlan arası ile % 84.3, % 7 0, % 66.6, % 46. 1 olarak belirlenmiş, türler arasın ı ilk sırayı i 76. 13 ile ördeklerin aldığı gözlemlenmiştir. Bu sonuç, psittacosisin hayvanat bahçelerindeki insidensinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini ve enfeksiyonun zoonoz potansiyeli nedeniyle kuşlar ile temasta bulunan kişilerin hastalığı dikkate almaları gerektiğini göstermektedir.
Prevalence of Chlamydia psittaci in Waterbirds and Keepers in the Important Zoos of Turkey Avian chlamydiosis is a term that describes Chlamydia psittaci infections in a wide range of domesticated and wild bird species. Strains of the organism are very common among avian species. Chlamydial infection have been reported from at least 159 species of wild birds in 20 orders. Infection is most common in psittacine birds such as parrots and budgeries; pigeons, waterbirds and herons are the most commonly infected wild birds. Aim of this study was to screen the birds and keepers in important zoos of Turkey for chlamydiosis and taking preventive mesurements based on the results. Total of 140 waterbirds from Bursa, Ankara, İzmir and Antalya zoos were screened by ELISA ( Enzym- Linked Immunosorbent Assay) 65.71 % of them were found positive. Based on the zoos, positive birds rates were 84.3 %, 70 %, 66.6 %, 46. 1 %, in Ankara, Izmir, Bursa and Antalya Zoos respectively. Based on the species the highest rate was found as 76. 13 % in ducks. This suggests that incidence of psittacosis may be higher in zoos than is usually assumed and the zoonotic potential of this disease has to be taken into consideration when handling birds.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6353
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
124392.pdf
  Until 2099-12-31
4.28 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons