Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6350
Title: Tazminatların vergi hukukundaki sonuçları
Other Titles: Results of compensations in tax law
Authors: Şenyüz, Doğan
Çakır, Erdem Utku
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı.
Keywords: Tazminatlar
Vergi
Vergi hukuku
Kamu hukuku
Maliye
Compensations
Tax
Tax law
Puclic law
Finance
Issue Date: 9-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çakır, E. U. (2014). Tazminatların vergi hukukundaki sonuçları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sorumluluk hukukunun en önemli enstrümanı olan tazminat, zararın giderilmesini amaçlayan bir yaptırım türüdür. Tazminatların vergiler karşısındaki durumu incelenirken hukuki nitelendirilmesinin doğru yapılması büyük önem taşımaktadır. Devletin üzerine düşen görevlerden birisi de zarara uğrayan bireylerin zararlarının giderimini temin etmektir. Devletin bu ve benzeri görevlerini yerine getirirken mali kaynaklara ihtiyacı olduğu şüphesizdir. Bu mali kaynakların başında vergiler gelmektedir. Tazminatlar da bir ödeme olmaları itibariyle tazminat yükümlüsü kimseden alınarak zarar görenin malvarlığına dahil olan parasal değerlerdir. Bu sebeplerle Vergi hukukunda bir takım sonuçları olacaktır. Tazminat alacaklısı açısından ve tazminat yükümlüsü açısından bu sonuçlar farklılaşmaktadır. Bir zararı gidermek üzere hükmolunmuş veya taraflarca önceden hazırlanan bir sözleşmeye istinaden yapılan ödemelerin bilhassa gelir vergisi kapsamı dışında bırakılması gerekir. Tazminat müessesesinin hukuk aleminde üstlenmiş olduğu rol de bunu gerektirmektedir.
Compensation that is the most important instrument of the Liability Law is a kind of sanction aiming to imdemnify the loss. It is so significant that the juristic qualifications need to be made right as the case of the compensations are examined in view of taxes. One of the missions of government is to provide the removal of loss for the private individuals. It is without doubt that the government needs financial resources while fulfiling these and similar duties. The top of these financial resources is the taxes. They are the monetary values included the estate of prejudiced by being obtained from the compensation dependent because the compensations are payments. There will be some results in the Tax Law due to these reasons. With regards to compensation obligee and compensation dependent, those results become different.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6350
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363753.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons