Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6349
Title: Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor salonları verimliliklerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the efficiencies of sports centres belonging to Youth & Sports Directorate of Province Bursa
Authors: Çankaya, Cemali
Atasoy, Berkan
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Tesis
İşletme
Spor salonu
Verimlilik
Facility
Management
Sports centre
Efficiency
Issue Date: 4-Apr-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atasoy, B. (2005). Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor salonları verimliliklerinin karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor salonları arasındaki verimliliği araştırmak amacıyla yapılmıştır. Söz konusu amaca yönelik veriler, Bursa GSİM Antrenör Takip Formlarından ve Haftalık Faaliyet programlarından taranıp derlenerek, SPSS paket programında Varyans analizi ile istatistiksel olarak değerlendirmeye alınıp grafikler ve tablolar yardımı ile açıklanmaya çalışılmıştır. Buna göre çalışmamızda, spor mekanı başına en çok sporcu yararlandıran salon Çekirge Spor Salonu (ÇSS) olduğu görüldü. Onu Atatürk Spor Salonu (ASS) ve Mustafa Kemal Paşa Spor Salonu (MKPSS) takip etmektedir. En az yararlanılan salonlar ise sırasıyla Yenişehir Spor Salonu (YSS) ve İnegöl Spor Salonu (ÎNSS) olduğu belirlendi. Salonlar arasında kullanım süresi bakımından en verimliler ÇSS, ASS ve MKPSS, en az verimliler ise sırasıyla YSS ve Orhangazi Spor Salonu (ORSS) dur. YSS, İNSS ve ORSS tesis olarak gelişmiş olmalarına rağmen, gerçek kapasitelerinin çok altında kullanıldıkları sonucu ortaya çıktı. Çalışmamıza göre, gerek kullanım saati bakımından, gerekse hizmet verdiği sporcu sayısı bakımından İl Müdürlüğü'nün en yüksek kapasiteli, dolayısıyla en yüksek verimle çalışan salon ÇSS dur. ÇSS' nu sırasıyla ASS ve MKPSS takip etmektedir. Kapasite bakımından en düşük verimli olan salonlar YSS, İNSS ve ORSS 'dur. Hizmet veren personele düşen sporcu sayısı bakımından (işgücü verimliliği), salonlar arasında en verimli çalışan spor salonları sırasıyla ASS ve ÇSS olurken, en verimsizleri sırasıyla YSS, İznik Spor Salonu (İZSS) ve Mahmut Atalay Spor Salonu (MASS) olmuştur. Çalışma sonucunda, gerek kapasite, gerek çalışma saati, gerek personel başına üretilen hizmet olsun, İl Müdürlüğünün en verimli çalışan spor salonları ÇSS ve ASS olurken, bu özellikler bakımından en verimsiz YSS olduğu söylenebilir.
This study has been made with a view to researching the efficiency among the sports centres that belong to Youth & Sports Directorate of Province Bursa. After having been searched thoroughly and compiled from the Trainer Follow-up Forms and Weekly Activity Programmes of Bursa Y&SD, the data aimed at the said purpose have been assessed statistically in the SPSS packet programme. According to this, Çekirge Sports Centre (ÇSS) has become the one which allowed the greatest number of athletes per sports space. It is followed by the Atatürk Sports Centre (ASS) and Mustafa Kemal Paşa Sports Center (MKPSS). It has been found out that Yenişehir Sports Centre (YSS) and İnegöl Sports Centre (İNSS) are the least utilized centres respectively. Among the centres, the most efficient ones are ÇSS, ASS and MKPSS, and the least efficient ones are YSS and Orhangazi Sports Centre (ORSS) respectively. Despite that YSS, İNSS and ORSS, as facilites, are develepod; it turned out that they are utilized far below their real capacity. In our study, Province Directorate's the highest-capacity centre both in terms of usage-hour and in terms of athlete numbers that gives service to, whereby the the most efficiently working one is ÇSS. ÇSS is follow'ed by ASS and MKPSS respectively. The centres in terms of the lowest efficiency are YSS, İNSS and ORSS. In terms of athlete numbers per service personnel (workforce efficiency), ASS and ÇSS have been the most efficiently working centres respectively; whereas YSS, İznik Sports Centre (İZSS) and Mahmut Atalay Sports Centre (MASS) have been the least efficient ones respectively. All these show that, in terms of both capacity and working hours and service rendered per personnel, ÇSS and ASS have been the most efficiently working sports centres of Province Directorate, while YSS has been the most inefficient one in terms of these features.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6349
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
357852.pdf
  Until 2099-12-31
7.85 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons