Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6345
Title: Normal ve dejenere myelinin ışık ve elektron mikroskobik incelenmesinde mikrodalga ışınımının kullanımı
Other Titles: The use of microwave iccadiation in the light and electron microscopial examination of normal and degenerated myelin
Authors: Kahveci, Zeynep
Avcı, Berrin
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Myelin
Myelin dejenerasyonu
Histolojik preparasyon
Mikrodalga ışınımı
Myelin degeneration
Histologic preparation
Microwave irradiation
Issue Date: 13-May-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Avcı, B. (2003). Normal ve dejenere myelinin ışık ve elektron mikroskobik incelenmesinde mikrodalga ışınımının kullanımı. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Normal ve dejenere myelinin histolojik preparasyonunda kullanılan klasik yöntemler uzun süren, zahmetli uygulamalar gerektirir. Sinir dokusunun ışık ve elektron mikroskobik fiksasyonu ve boyanmasında mikrodalga kullanımı, kaliteyi arttırmak, standardizasyonu sağlamak, zaman ve kullanılan kimyasallar açısından ekonomik bir çalışma gerçekleştirmek amacıyla önerilmektedir. Bu çalışmada amaç; santral ve periferik sinir sisteminde normal ve dejenere myelinin ışık ve elektron mikroskobik incelenmesinde fiksasyon aşamalarında, ışık mikroskobik düzeyde boyanmasında mikrodalga ışınımını kullanarak eşit kalitede preparat elde etmek, preparasyon süresini kısaltarak patoloji laboratuvarlarında demyelinizan hastalıkların tanısında kullanılabilecek kısa süreli boyama prosedürünü gerçekleştirmektir. Normal myelinin incelenmesi için sıçan beyin ve siyatik siniri çalışıldı. Myelin dejenerasyonu oluşturmak amacıyla deney grubunu oluşturan sıçanlara orta serebral arter oklüzyonu ve siyatik sinir tam kesişi uygulandı. Işık ve elektron mikroskobik inceleme için dokular konvansiyonel şartlarda ve mikrodalga ışınımı yardımıyla fikse edildi. Normal myelin boyanmasında Weil ve Kluver-Barrera metotları, dejenere myelinin boyanmasında Marchi metodu kullanıldı. Bu metotlar konvansiyonel şartlarda ve mikrodalga ışınımı yardımıyla iki fiksasyon grubuna da uygulandı. İki gün süren ışık mikroskobik fiksasyon süresi mikrodalga grubunda 16.5-18.5 dakikada gerçekleşti. Elektron mikroskobik ikili fiksasyon 19 dakikada tamamlandı. Weil metodunda boyama süresi 2 dakikaya, Kluver-Barrera metodunda 15 dakikaya düşürüldü. Klasik Marchi metodunda 10 gün süren dejenere myelin boyanması, beyin dokusunda 7 saatte, siyatik sinirde 1 saatte gerçekleşti. Ayrıca, konvansiyonel yöntemle hazırlananlara eşit kalitede preparat elde edildi. Bu bulgularla, normal ve dejenere myelinin ışık ve elektron mikroskobik incelenmesinde mikrodalga ışınımının kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Classical methods for histologic preparation of normal and degenerated myelin are time consuming and difficult applications. The use of microwave in the light and electron microscopic fixation and staining of nervous tissue is suggested to increase the quality, perform standardisation and economic use of time and chemicals. The purpose of this study is to achieve a time gaining procedure, which includes the fixation for both light and electron microscopy and staining for light microscopy, by the use of microwave irradiation for light and electron microscopical examination of normal and degenerated myelin in the central and periferal nervous system. While shortening the preparation time we aimed to get a better or at least an equal quality results that can be used in pathology laboratories for the diagnosis of demyelinated diseases. Rat brain and schiatic nerve tissue were used for examination of normal myelin. Middle cerebral artery occlusion and full thichness schiatic nerve cutting were performed in rat to produce myelin degeneration. Tissues were fixed with conventional methods and with microwave irradiation for light and electron microscopic evaluation. Weil and Kluver- Barrera methods were used for normal myelin staining and Marchi method was used for the staining of degenerated myelin. They were applied to both fixation groups as in the conventional procedure and by using microwave irradiation. Light microscopic fixation time taking 2 days in conventional procedure was completed in 16.5-18.5 minutes with microwave irradiation. Electron microscopical double fixation took 19 minutes in the microwave oven. Staining time was degreased to 2 minutes in Weil method and 15 minutes in Kluver-Barrera method. While degenerated myelin staining time was taking 10 days in conventional Marchi method, it was decreased to 7 hours for brain tissue and 1 hour in schiatic nerve. Besides the quality of the slides were equal to the conventionally prepared ones. With these findings we concluded that microwave irradiation can be used for the light and electron microscopical examination of normal and degenerated myelin.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6345
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
124399.pdf
  Until 2099-12-31
20 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons