Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6341
Title: Farklı karışım oranlarındaki sığır gübresi ve mısır silajından mezofilik fermantasyonla üretilebilecek biyogaz miktarlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on determination of biogas quantity from cattle manure and maize silage at different mixing ratio under mesophilic conditions
Authors: Alibaş, Kamil
Ayhan, Aslı
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makinaları Anabilim Dalı.
Keywords: Anaerobik fermantasyon
Biyogaz
Süt sığırı gübresi
Mısır silajı
Anaerobic digestion
Biogas
Dairy cattle manure
Maize silage
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ayhan, A. (2013). Farklı karışım oranlarındaki sığır gübresi ve mısır silajından mezofilik fermantasyonla üretilebilecek biyogaz miktarlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı; mezofilik şartlarda biyogaz üretiminde süt sığırı gübresi ve mısır silajını farklı karışım oranlarında kullanarak elde edilecek biyogaz miktarlarını belirlemektir. Laboratuvar ölçekli anaerobik fermantasyon deneme süresi 120 gündür. Laboratuvar ölçekli anaerobik fermantasyon denemelerinde 3 farklı kuru madde oranı, 3 farklı gübre:silaj oranı ve 2 farklı aşılama oranı kullanılmıştır. Laboratuvar ölçekli anaerobik fermantasyon deneme sonuçları göstermiştir ki, süt sığırı gübresi ve mısır silajının birlikte fermantasyonu biyogaz üretimi ve metan içeriğine pozitif etki etmektedir. En yüksek biyogaz üretimi 443,44 mL/gKM?dir. Bu üretim % 6 kuru madde oranına sahip, aşılama oranı % 30, gübre:silaj oranı 3:1 olan uygulamada elde edilmiştir. En yüksek metan verimi ise % 71,7 ile en yüksek silaj miktarına sahip, gübre:silaj oranı 1:3 olan karışımda elde edilmiştir. 500 litre kapasiteli fermantörlerde gerçekleştirilen anaerobik fermantasyon denemelerinde, laboratuvar ölçekli denemeler sonucunda belirlenen, en yüksek biyogaz üretimine sahip karışım içeriği kullanılmıştır. 500 litre kapasiteli fermantörlerde gerçekleştirilen anaerobik fermantasyon denemeleri 45 gün boyunca sürdürülmüştür. En yüksek günlük biyogaz üretimi 1742,36 L/kgKM olarak ölçülmüştür. Denemeler sonunda üretilen toplam biyogaz miktarı 13008 L ve en yüksek metan oranı % 66,6 bulunmuştur.
The objectives of this study were to determine the biogas quantity from dairy cattle manure and maize silage with different mixing ratio under mesophilic conditions. Laboratory scale anaerobic fermentation experiments were carried out for 120 days. Laboratory scale experiments were performed at three different total solid content, three different manure:silage mixtures and two different inoculum ratio. The results showed that co-digestion of dairy cattle manure and maize silage have positive effects on biogas production and methane content of biogas. The highest biogas production was 433,44 mL/gDM. The highest biogas production was measured at the 6% total solid content, inoculum ratio 30% and the manure:silage ratio 3:1. The highest methane content was 71,7%. Also the highest methane content was measured at the manure:silage rate which was 1:3. As a result of the laboratory-scale experiments, the mixture with the highest biogas production was used at the anaerobic fermentation experiments with a capacity of 500 liters digester. Anaerobic fermentation experiments carried out with a capacity of 500 liters digesters was continued for 45 days. The highest daily biogas production was measured as 1742,36 L/kgDM. At the end of the experiments, total amount of biogas production was 13008 L and the highest methane content was 66,6%.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6341
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343144.pdf13.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons