Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6338
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEğri, Sadettin-
dc.contributor.authorSunal, Arif-
dc.date.accessioned2020-01-17T11:51:57Z-
dc.date.available2020-01-17T11:51:57Z-
dc.date.issued2014-08-11-
dc.identifier.citationSunal, A. (2014). Sadık Divanı (inceleme-metin). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6338-
dc.description.abstractBu tezde, III. Murat devri şairlerinden Edirneli Sâdık Ahmet Bin Yûsuf'un (ö.1588?) bilinen tek eseri olan Dîvân'ı, bilimsel yöntemlerle incelenmiştir. Sâdık Dîvânı (İnceleme-Metin) başlıklı söz konusu doktora tezinde Sâdık'la ilgili tespitler yapılmış, şairin sanat yönü değerlendirilmiş ve şiirlerin çevriyazısı aktarılmıştır. Tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde şairin mesleği ve hayatıyla ilgili bazı bilgiler dikkatlere sunulmuştur. Bunun yanında şairin edebî şahsiyeti ortaya konmuş, şiirlerinin genellikle tevhit ve naat merkezinde yazılmış olduğu tespit edilmiştir. Sâdık, ayrıca Osmanlı Türkçesinin yanında Çağatayca, Farsça ve Arapça şiirler yazan bir şair olması yönüyle de değerlendirilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde Dîvân, şekil ve bazı muhteva özellikleri bakımından incelenerek Dîvân'daki muhteva hususiyetleri; din, tasavvuf, cemiyetle ilgili hususlar, tipler, tabiatla ilgili hususlar olmak üzere değerlendirilmiştir. Sâdık'ın bilhassa ayet ve hadislerden çokça iktibas yapmasının dikkati çeken bir özellik olduğu vurgulanmıştır. Çalışmanın son kısmı olan metin bölümünde öncelikle metnin özgünlüğüne sadık kalındığı vurgulanmış, şairin niyeti bağlamında şiirlere en az müdahale ile metin kurulumunun yapıldığı belirtilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractDivan, the only known work of Sâdık Ahmed Bin Yûsuf who is from Edirne "a poet of III. Murat period" (d.1588 ?), is scientifically examined in the doctoral thesis which is entitled The Dîvân of Sâdık (Research-Text). In the thesis study, the facts about Sâdık are pointed, the poet's art aspect is evaluated, and his poems transcription is performed. The thesis consists of three parts: In the first part, some other information about the poet's occupation and life are examined.In addition to these, the poet's literary personality is presented, and it is detected that, his poems are generally written in tevhid (onness) and naat. Sâdık is also known as a poet who wrote poems in Chaghatais, Persian or Arabic. In the second part of the work, in terms of components of content, Dîvân is analyzed under the following titles; religion, mysticism, points related to commmunity, types, points about nature. Especially taking many quotations from verses and hadiths is an outstanding figure of his work. In the last part of the work, the importance of the pendence to the originality of the text, is emphasized. And in the context of the poet's intention, minimum interference is applied to the set up of the text.en_US
dc.format.extentXI, 816 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSâdıktr_TR
dc.subjectTevhittr_TR
dc.subjectNaattr_TR
dc.subjectOsmanlı Türkçesitr_TR
dc.subjectÇağatay Türkçesitr_TR
dc.subjectXVI. yüzyıltr_TR
dc.subjectOttoman Turkishen_US
dc.subjectChaghatai Turkishen_US
dc.subject16th centuryen_US
dc.titleSadık Divanı (inceleme-metin)tr_TR
dc.title.alternativeThe Divan of Sadık (analyses-text)en_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363751.pdf5.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons