Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6337
Title: Hayatın dönüm noktalarında din görevlilerinin rolü: Bursa örneği
Other Titles: Role of religious officials in turning points of life
Authors: Kurt, Abdurrahman
Ademi, Zefir
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Din
Din görevlileri
Rol
Zaman
Değişme
Fonksiyon
Dönüm noktası
Hayat
Religious
Religious officials
Role
Time
Change
Function
Turning points
Life
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ademi, Z. (2012). Hayatın dönüm noktalarında din görevlilerinin rolü: Bursa örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Toplumsal bir varlık olan insan başka bireylerle beraber yaşamak mecburiyetindedir. Bu birliktelikte bireyin üstlendiği çeşitli roller ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle rolü toplumun kişiye biçtiği bir kalıp olarak tanımlamak mümkündür. Kişi ayrıca, toplumun kendine öngördüğü rollerin dışında daha birçok role de sahip olabilmektedir.Bazı roller doğuştan gelir, bazı roller ise sonradan kazanılır. Sonradan kazanılan roller arasında meslek rolü yer almaktadır. Ancak, bazı meslek rollerinin diğer bireylerin hayatları üzerinde büyük etkileri vardır. Örneğin din adamlarının rolü Doğumundan ölümüne dek insanlar, birçok evreden geçmektedirler. İnsan hayatında bu evrelerden bazıları kişinin yaşamını tamamen değiştirmektedir. Daha doğrusu insan sürekli bir değişim içindedir. Bu değişimlere sebep olan etkenlere dönüm noktası denir. Bu dönüm noktalarında insana yol gösteren en önemli rehberlerden biri dindir. Böylece dini topluma anlatmakla görevli din adamlarının insan ve toplum açısından ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir.Bu araştırmanın amacı da toplumun temel taşı olan insanın dönüm noktalarında din adamının üstlendiği hayati rolü ortaya koymak ve dikkatleri bu yöne çekmektir.
Man, as a social being, has to live with other individuals. Various roles of individuals are formed as a result of this togetherness. Therefore, it is possible to define a role as a model which society determines for a person.. Then, a social person also may have a lot of roles apart from the ones that the society determines for them.Some roles come by birth, whereas some are acquired afterwards. One of the roles that are acquired later in life is the professional role. However, some of these Professional roles have a great impact on the lives of other individuals. For example, the role of religious officials From their birth to death, people go through a lot of phases. Some of these phases completely change the life of an individual. More precisely, a man is in a continual change. The factors that cause these changes are called milestones. One of the most important guides ahich show the way to a person at these milestones İs religion. Hence, it is an undeniable fact that the religious officials, who are responsible for telling religion to society, have a vital role for an individual and a society.The objective of our research is to determine the crucial function of religious officials and get the attentions at this point at the milestones of a man, who is keystone of a society.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6337
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
319561.pdf711.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons