Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6329
Title: Yunanistanlı divan şairleri: Biyografik inceleme
Other Titles: Greek divan poets: Biographical examination
Authors: Kemikli, Bilal
Memet, Amet Molla
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: Yunanistan
Divan şairi
Biyografi
İnceleme
Greece
Divan poet
Biography
Examination
Issue Date: 4-Jan-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Memet, A. M. (2016). Yunanistanlı divan şairleri: Biyografik inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Klasik Türk Edebiyatının gelişmesinde Rumelili şairlerin katkıları büyüktür. Günümüzde pek çok ülkeyi kapsayan Rumeli coğrafyası, Yunanistan'ı da içine almaktadır. Beş asır Osmanlı hâkimiyetinde kalan ve önemli kültür merkezi konumunda şehirlere sahip olan bölgeden yüzü aşkın divan şairi yetişmiştir. Bu tezde, XV. ve XIX. yüzyıllar arasında yaşamış, tezkirelerde ve diğer biyografik kaynaklarda bulunan şairlerin hayatları kısaca ele alınmıştır. Şairler yaşadıkları yüzyıllar içerisinde değerlendirilerek dönemsel ayrıma gidilmiş; biyografileri ve telif ettikleri eserler tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca tevellüdü başka yer olup bilvesile bölgeye gelen ve orada medfun olan şairler de gösterilmiştir.
It is obvious that the poets coming from Rumeli contribute to the Classical Turkish Literature. In this time, the region of Rumeli has so many countries including Greece. This region was governed by Ottoman Empire for five centuries. In this region there are so many cities known as cultural centers and there was a more than a hundred poets grew up. This thesis examines the lives of these poets who lived between 15th -19 th centuries. For this purpose it was used tezkires and biographies. These biographies and works were evaluated according the centuries in which the poets lived. There are also some poets who were born in different region but came to Rumeli region with different reasons, lived and buried here. This thesis also provides with some information about these poets.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6329
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427399.pdf2.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons