Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6325
Title: Türk gelir ve kurumlar vergisinin Avrupa Birliği gelir ve kurumlar vergisine uyumlaştırılması politikası
Other Titles: The Polices of the harmonization of the Turkish income and corporation tax to the income and corporation taxes of the European Community
Authors: Özel, Hakkı
Kantarcı, Hasan Bülent
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
Keywords: Avrupa Topluluğu
Gelir vergisi
Kurumlar vergisi
Türkiye
Vergi sistemi
Vergiler
European Community
Income tax
Corporate tax
Turkey
Tax system
Taxes
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kantarcı, H. B. (1996). Türk gelir ve kurumlar vergisinin Avrupa Birliği gelir ve kurumlar vergisine uyumlaştırılması politikası. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6325
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
062768.pdf10.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons