Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6309
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzügül, Ayşın-
dc.contributor.authorBaşak, Sami-
dc.date.accessioned2020-01-17T08:25:24Z-
dc.date.available2020-01-17T08:25:24Z-
dc.date.issued2019-03-05-
dc.identifier.citationBaşak, S. (2019). Ermeni kilise ve okul yapıları, Bursa örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6309-
dc.description.abstractBursa 1326 yılında Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine girdikten sonra farklı etnik grupların bir arada yaşadığı bir şehir olmuştur. Kentte yaşayan yoğun gayrimüslim cemaatin bir kısmını Ermeniler oluşturmaktaydı. Ermeniler için devletin belirlediği şartlarda ibadethaneler ve okullar inşa edildi. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra yeni bir kilise inşası olmamıştır. Bundan sonra 1915 yılında Ermenilere yönelik gerçekleşen Sevk ve İskân Uygulaması ile kilise ve okullar terk edilmiştir. Terk edilen bazı yapılar yıkılmış. Bazı yapılar kısmen de olsa günümüze ulaşmayı başarmıştır. Bu çalışmada Bursa sınırları içerisinde tespit edilen yapıların plan tipi, mimari özellikleri, kullanılan malzeme ve süsleme programları incelenmiş olup bu yapıların varlığı belgelenmeye çalışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractBursa became a city where different ethnic groups lived together after the control of Ottoman Empire in 1326. The Armenians were part of the non-Muslim community and were living in the city. Schools and place of worship were built under the conditions determined for Armenians by the state. A new church was not built after the second half of the 19th century. Churches and schools were abandoned because of the Relocation Law in 1915. Some abandoned buildings were destroyed. Some buildings have survived to today. In this study, the plan type, architectural features, material and decoration programs of the buildings determined within the boundaries of Bursa were examined and the existence of these structures was tried to be documented.en_US
dc.format.extentX, 97 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBursatr_TR
dc.subjectGregorianen_US
dc.subjectGregoryantr_TR
dc.subjectErmenitr_TR
dc.subjectKilisetr_TR
dc.subjectMekteptr_TR
dc.subjectArmenianen_US
dc.subjectChurchen_US
dc.subjectSchoolen_US
dc.titleErmeni kilise ve okul yapıları, Bursa örneğitr_TR
dc.title.alternativeArmenian Church and school buildings, Bursa caseen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sanat Tarihi Anabilim Dalı/Bizans Sanatı Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701649013.pdf12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons