Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6297
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖztürk, Şule-
dc.contributor.authorGüvenç, Şaban-
dc.date.accessioned2020-01-17T06:55:47Z-
dc.date.available2020-01-17T06:55:47Z-
dc.date.issued1993-
dc.identifier.citationGüvenç, Ş. (1993). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Batı Bölgesi likenleri üzerine taksonomik incelemeler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6297-
dc.description.abstractBu çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ' nin Girne- Lefkoşa hattının batısında kalan bölgede belirlenen 27 istasyondan 63 tür saptanmıştır. Yapılan kaynak araştırmasında likenler ile ilgili bir çalışma tesbit edilemediğinden belirlenen türlerin hepsi çalışma bölgesi için yeni kayıt durumundadır. Tesbit edilen türlerin % 57.1' i bir substratta, % 30.2' i iki farklı substratta, % 12.7' i ise üç çeşit substrat üzerin de yayılış göstermektedir. Adanın ikliminin ve bölgenin geçmiş yıllarda maruz kaldığı olaylar nedeniyle florasının bir ölçüde tahrip olması, likenlerin çok yavaş gelişme özelliğinde oluşları nedeniyle inceleme istasyonlarında toplanan örnekler bol miktarlarda gözlenememiştir. Bu çalışma bölgede daha sonra yapılabilecek sistematik ve ekolojik çalışmalara basamak oluşturacak temel verileri kapsamaktadır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, it has been determinated 63 species from 27 stations in west part of Girne - Lefkosa line in Turkish Republic of Northern Cyprus. The specimens have been collect ed on barks, rocks, soils and mosses from 27 stations. As it was understood that there was no any study on lichens in Cyprus, the all species were identified are new record in this region.en_US
dc.format.extentX, 107 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetitr_TR
dc.subjectLikenlertr_TR
dc.subjectTurkish Republic of Northern Cyprusen_US
dc.subjectLichensen_US
dc.titleKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Batı Bölgesi likenleri üzerine taksonomik incelemelertr_TR
dc.title.alternativeTaxonomic studies on the lichens of the Turkish Republic of Northern Cyprusen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028323.pdf
  Until 2099-12-31
17.37 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons