Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6297
Title: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Batı Bölgesi likenleri üzerine taksonomik incelemeler
Other Titles: Taxonomic studies on the lichens of the Turkish Republic of Northern Cyprus
Authors: Öztürk, Şule
Güvenç, Şaban
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Likenler
Turkish Republic of Northern Cyprus
Lichens
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güvenç, Ş. (1993). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Batı Bölgesi likenleri üzerine taksonomik incelemeler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ' nin Girne- Lefkoşa hattının batısında kalan bölgede belirlenen 27 istasyondan 63 tür saptanmıştır. Yapılan kaynak araştırmasında likenler ile ilgili bir çalışma tesbit edilemediğinden belirlenen türlerin hepsi çalışma bölgesi için yeni kayıt durumundadır. Tesbit edilen türlerin % 57.1' i bir substratta, % 30.2' i iki farklı substratta, % 12.7' i ise üç çeşit substrat üzerin de yayılış göstermektedir. Adanın ikliminin ve bölgenin geçmiş yıllarda maruz kaldığı olaylar nedeniyle florasının bir ölçüde tahrip olması, likenlerin çok yavaş gelişme özelliğinde oluşları nedeniyle inceleme istasyonlarında toplanan örnekler bol miktarlarda gözlenememiştir. Bu çalışma bölgede daha sonra yapılabilecek sistematik ve ekolojik çalışmalara basamak oluşturacak temel verileri kapsamaktadır.
In this study, it has been determinated 63 species from 27 stations in west part of Girne - Lefkosa line in Turkish Republic of Northern Cyprus. The specimens have been collect ed on barks, rocks, soils and mosses from 27 stations. As it was understood that there was no any study on lichens in Cyprus, the all species were identified are new record in this region.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6297
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028323.pdf
  Until 2099-12-31
17.37 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons