Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6296
Title: GPS ile çevrimdışı takip sistemi
Other Titles: Offline tracking system with GPS
Authors: Yeşilçimen, Halil
Yenikaya, Gökhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: GPS
Çevrim dışı takip
Global Positioning System
Haritalama
Mapping
Konum belirleme
Position determination
Offline tracking
Issue Date: 18-Jul-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yenikaya, G. (2000). GPS ile çevrimdışı takip sistemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Eski çağlardan beri insanlığı en çok meşgul eden konu, bir insanın nerede olduğunu ve ne tarafa doğru gideceğini saptayabilmesidir. Kayalara işaret konulması ve geçilen yollara bir takım izler bırakılması, yer ve yön tayininde en çok kullanılan tekniklerdendir. Daha sonra bu amaçlar doğrultusunda haritacılık geliştirilmiş ve insanlığın hizmetine sunulmuştur. Gelişen elektronik teknolojileriyle birlikte, konum tespiti konusunda daha verimli yollar geliştirilmiştir. Tez çalışmamda incelemiş olduğum GPS, dünyanın neresinde olursa olsun, bir insanın, kendi konumunu başka birinin yardımı olmadan saptayabilmesini mümkün kılmıştır. Bu tez çalışmasında bu sistem kullanılarak çevrimdışı bir takip sistemi geliştirilmiştir. Sistem dört aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada konum bilgileri GPS tarafından saptanmaktadır. İkinci aşamada veriler GPS cihazından alınıp veri toplama kartında saklanmıştır. Üçüncü aşamada hafızada toplanan bu veriler bilgisayara aktarılmış ve dördüncü aşamada dolaşılan bölgenin haritası kullanılarak toplanmış olan konum bilgileri son kullanıcıya harita üzerinde gösterilmiştir. Bu uygulama sayesinde belirli bir zaman dilimi içerisinde, bir insanın bulunduğu tüm konumlar belirli periyotlarla kaydedilmiştir. Bu noktalar birleştirilerek, bir insanın dolaştığı tüm yollar saptanmıştır.
Since earliest time, humankind has concerned itself where it's at and where it's going on. Some of the earliest techniques that travelers used were simple rock cairns marking the trail, or making simple waypoints, either for finding their way back or repeating their path. Later, mapping was developed to store these information. After the developments in electronics technology, more practical methods were found out in positioning. GPS, which I examined in my study, make a person able to find out his position in the whole world, without getting help from another person. In this study, an offline tracking system was developed, using GPS. The study can be divided into four steps. In the first step, GPS collected the position data. In the second step, position data was stored in the data storage card. In the third, the data storage card uploaded the position data to the computer. Lastly, user interface was established to mark the positions on the regional map. With this application, all the positions that someone has been were stored periodically. For some period of time, these position points were connected and the ways that the person has been were found out.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6296
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095231.pdf
  Until 2099-12-31
3.38 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons