Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6294
Başlık: Çalışma yaşamında mesleki oryantasyon kavramının psiko-sosyal boyutu ve bir uygulama
Diğer Başlıklar: Psycho-social dimension of the concept of professional orientation in working life and an application
Yazarlar: Aytaç, Serpil
Keser, Aşkın
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Mesleki oryantasyon
Oryantasyon
Psikososyal nedenler
İş hayatı
Occupational orientation
Orientation
Psychosocial causes
Work life
Yayın Tarihi: 1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Keser, A. (1997). Çalışma yaşamında mesleki oryantasyon kavramının psiko-sosyal boyutu ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6294
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
062751.pdf
  A kadar 2099-12-31
10.36 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons