Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6288
Title: Sıçan modelinde bukkal mukoza greftinin sinir adezyonu ve skar oluşumuna etkisi
Other Titles: The effect of buccal mucosa graft wrapping on nerve adhesion and scar formation in rat model
Authors: Özgenel, Güzin Yeşim
Baltu, Yahya
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Epinöral skar dokusu
Bukkal mukoza grefti
Sinir adezyonu
Epineural scar tissue
Buccal mucosa graft
Nerve adhesion
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baltu, Y. (2013). Sıçan modelinde bukkal mukoza greftinin sinir adezyonu ve skar oluşumuna etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Cerrahi sonrası oluşan epinöral ve ekstranöral skar dokusu oluşumu, periferik sinir cerrahisinin sonucunu olumsuz etkileyen en önemli faktörlerdendir. Epinöral skar dokusu oluşumunu engellemeye yönelik birçok cerrahi yöntem, farmakolojik ajan ve kimyasal madde kullanılmasına rağmen klinik uygulamalarında memnun edici sonuçlar alınamamıştır. Bu çalışmanın amacı, olgun sıçan modelinde sıçan siyatik sinirin etrafına bukkal mukoza greftinin (BMG) sarılması ile epinöral skar dokusuna olan etkisinin araştırılması amaçlandı. Bu çalışmada 24 adet Sprague-Dawley cinsi sıçan seçildi. Cilt insizyonlarından sonra sağ ve sol siyatik sinir, dikkatli bir şekilde ortaya çıkarılıp gluteal kaslardan uzaklaştırıldı. Her iki sinire de 0.5 cm çevresel epinörektomi uygulandı. Sonra sıçanın sol siyatik siniri bukkal mukoza grefti ile sarılıp deney grubu olarak kullanıldı. Sağ siyatik sinire ise başka bir girişim yapılmayıp kontrol grubu olarak kullanıldı. Bu sıçanlardan rastgele seçilen 12 tanesi erken dönem epinöral skar dokusu oluşumu açısından 4. haftada sakrefiye edilip histopatojik inceleme yapıldı. Diğer 12 tanesi ise geç dönem sonuçlar için 8. haftada sakrifiye edilip histopatolojik incelemeye gönderildi. Sonuç olarak bu çalışmada; bukkal mukoza greftinin, epinörektomi yapılan sinirlerde cerrahi sonrası oluşan yapışıklılığı ve skar dokusu oluşumunu azalttığı görülmüştür. Fakat erken dönemde inflamasyonu arttırmış ve sinirde rejenerasyonu azaltmıştır.
Epineural and extraneural scarring tissue, forming after postoperative period, is one of the most important factors which affects the results of peripheral nerve surgery adversely. Although several surgical methods, pharmacological agents and chemical materials were used in preventation of epineural scar formation, experimantally, the results in clinical cases are still unsatisfactory. The purpose of this study was to investigate the effect of buccal mucosa graft (BMG) wrapping on epineural scarring in adult rat model. For this study twenty four Sprague-Dawley rats were chosen. After skin incisions, the right and left sciatic nerves were carrefully exposed and isolated through a gluteal muscle-splitting approch. 0.5 cm segment of both nerves were epineuroctomized circumferentialy. Then the epineuroctomized left nerve segment was wrapped by BMG and composed experimantal group. No additional procedure has been performed to epineurectomy in right sciatic nerve and these nerves composed control group. Then the rats were randomly divided into two groups for histopathological evaluation of epineural scar tissue at 4 and 8 weeks postsurgery. As a result of this study, buccal mucosa graft alleviated adhesion and scar formation aftersurgery around epineurectomized nerves. Nevertheless, at early period, buccal mucosa graft reduced regeneration and increased inflammation at nerves.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6288
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
347752.pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons