Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6286
Title: Kuzu besisinde melas yerine yoğunlaştırılmış melas şilempesinin kullanılma olanakları
Other Titles: The Possibilities of using of the condensed molasses solubles (CMS) instead of molasses (M) for fattening lambs
Authors: Ak, İbrahim
Ada, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Hayvancılık
Zootekni
Animal husbandry
Kuzu besisi
Lamb fattening
Melas
Molasses
Zootechnics
Issue Date: 16-Oct-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ada, M. (2000). Kuzu besisinde melas yerine yoğunlaştırılmış melas şilempesinin kullanılma olanakları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, kuzu besi yemlerine pelet bağlayıcı olarak melas yerine kısmen veya tamamen yoğunlaştırılmış melas şilempesi (YMŞ) katmanın hayvanların besi performansına ve pelet kalitesine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada besin madde içerikleri birbirine benzeyen, % 6 YMŞ, % 3 YMŞ, % 3 YMŞ + % 3 melas, % 1.5 YMŞ + % 1.5 melas, % 6 melas ve % 3 melas içeren pelet formdaki kuzu besi yemleri kullamlmıştır. Denemede her grupta 10 baş olmak üzere erken sütten kesilmiş toplam 60 baş Merinos erkek kuzu kullanılmıştır. Denemede bireysel yemleme uygulanmış ve besi 56 gün sürmüştür. Besi süresince kuzulara 100 - 150 g/gün seviyesinde fiğ-buğday kuru otu verilmiş ve ad libitum düzeyde kuzu besi yemleriyle yenilenmişlerdir. Araştırma sonucunda kuzuların besi başlangıç ağırlığı, besi sonu ağırlığı, günlük ortalama canlı ağırlık artışı, günlük ortalama yoğun yem tüketimi ve yemden yararlanma oranına ilişkin olarak elde edilen sonuçlar gruplara göre sırasıyla 21.00, 20.94, 21.19, 20.62, 21.15 ve 21.11 kg; 38.61, 40.43, 39.12, 39.35, 40.64 ve 41.36 kg; 314.5, 348.0, 321.6, 334.5, 348.0 ve 361.6 g/gün/baş; 1476, 1594, 1445, 1430, 1548 ve 1592 g; 4.74, 4.59, 4.52, 4.33, 4.52, 4.44 olarak belirlenmiştir. Besi boyunca toplam canlı ağırlık artışı ile ortalama yoğun yem tüketimleri açısından gruplar arasındaki farklar istatistiksel olarak önemli (P<0.05) bulunmuştur. Araştırma sonucunda kuzu besi rasyonlanna melas yerine % 3 'e kadar tek başına veya melas ile birlikte YMŞ katılabileceği YMŞ 'nin melas yerine pelet bağlayıcı olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
This study was conducted to determine the effects of using partial or complete condenced molasses solubles (CMS) to pellet quality and fattening performance of lambs as pellet binder. In the study, pelleted lambs fattening feed having similar nutrient contents and including 6 % CMS, 3 %, 3 % CMS + % 3 molasses, 1.5 % CMS + 1.5 % molasses, 6 % M respectively and 3 % molasses was prepared. The animal material of the fattening experiment was 60 heads early weaned Merino male lambs and each groups consisted of 10 lambs. The lambs were fed indivualy.The lambs fed 100 - 150 g/head wheat-lucerne dry grass and ad libitum prepaired pelleted feed during the 56 day-fattening period, At the end of the experiment, the results of average initial weights, average live weights at the end of fattening period, average daily feed consumptions and feed efficiency of lambs, were determined as 21.00, 20.94, 21.19, 20.62, 21.15 and 21.11 kg/head; 17.61, 19.49, 17.93, 18.73, 19.49 and 20.45 kg/head; 314.5, 348.0, 321.6, 334.5, 348.0 and 361.6 g/head/day; 1476, 1594, 1445, 1430, 1548, and 1592 g/head/day; 4.74, 4.59, 4.52, 4.33, 4.52, 4.44 respectively. In the average total live weight gains during fattening period and average daily feed consumptions differences beetween the groups were statistically significant (PO.05). At the end of the experiment, it is conculuded that CMS can be added alone or with molasses 3 % to lamb fattening feed and be used as pellet binder instead of molasses.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6286
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095225.pdf
  Until 2099-12-31
2.57 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons