Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6280
Title: Doğal ve zorlanmış taşınımda ısı ve kütle transferinin bilgisayar simülasyonu
Other Titles: Computer simulation of heat and mass transfor inforced and free convection
Authors: Kılıç, Muhsin
Ünver, Ümit
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Anabilim Dalı.
Keywords: Isı ve kütle transferi
Kütle taşınım katsayısı
Doğal taşınım
Zorlanmış taşınım
Isı taşınım katsayısı
Heat and mass transfer
Mass transfer coefficent
Natural convection
Forced convection
Heat transfer coefficient
Issue Date: 27-Jul-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünver, Ü. (2000). Doğal ve zorlanmış taşınımda ısı ve kütle transferinin bilgisayar simülasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada ısı ve kütle transferi hesabı konusunda mühendislik uygulamalarında kullanıcıya kolaylık sağlayacak bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Hazırlanan bilgisayar programı, ısı taşımını ve kütle transferi problemlerinde Reynolds sayışım, Nusselt sayışım, taşınım katsayısını ve kütle transfer katsayısını hesaplamaktadır. Hazırlanan bilgisayar programının kodlan, görsel programlama dili olan Delphi'de yazılmıştır. Delphi programlama dillerinden Pascal'ı kullanmaktadır. Yazılan program, herhangi bir ek yazılım gerektirmeksizin Windows bileşenlerini ve kütüphanelerini kullanmaktadır. Dolayısıyla program, Windows 3.1 ve üstünü destekleyen bütün bilgisayarlarda kullanılabilir. Kod yazımı esnasmda veri tabanının uygulamada en sık karşılaşılan geometrileri kapsayacak şekilde oluşturulmasına dikkat edilmiştir. Programda, mümkün olan en geniş aralıklarda kullanılabilen ve hata oram en az olan korelasyonların seçimine dikkat edilmiş ve kaynaklarda yer alan ve kabul gören diğer korelasyonlar, tez kapsamında kullanıcıya sunulmuştur. Programda, mühendislik uygulamalarında en çok karşılaşılan akışkanlar ve bunlara ait termodinamik özelliklerin bulunduğu tablolar yeri tabanlarım oluşturmada kullanılmıştır.
In this study, a computer program was developed, to make the calculations of heat and mass transfer convenient, for engineering applications. The program calculates Reynolds number, Nusselt number and convective heat and mass transfer coefficient, in heat and mass transfer problems. The codes of program were written in visual programming, Delphi. Delphi uses Pascal in programming. The program uses Windows components and libraries without requiring a supplementary software. By the way, program can be easily used on computers which has support of Windows 3.1 or over. Data base is considered to include all geometries. Also the correlation's used in the program are considered to have least error rate and widest interval, available and the other correlations were given in the thesis. The fluids that are the most frequently used in the engineering applications and available in the thermodynamic tables and their properties were stored in the data base of the code.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6280
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095220.pdf
  Until 2099-12-31
6.08 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons