Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6279
Title: Girdap akımları tekniğinin fiziksel prensipleri ve sanayide uygulamaları
Other Titles: The Principles of eddy current technique and its industrial applications
Authors: Avinç, Ahmet
Akay, Kemal Sertan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Tahribatsız muayene
Girdap akımları
Nondestructive testing
Eddey current
Issue Date: 1-Sep-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akay, K. S. (2000). Girdap akımları tekniğinin fiziksel prensipleri ve sanayide uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada sanayide özellikle uçak sanayisinde yaygın olarak kullanılan tahribatsız muayene yöntemlerinden olan girdap akımları test metodunun fiziksel prensipleri ile kullanım alanları üzerinde durulmuştur. Bu anlamda THY uçak bakım ünitesi ile Gebze TÜBİTAK - MAM laboratuvarlarında çeşitli örnek numunelerle deneyler yapılmış olup, bu deneylerden elde edilen sonuçların malzeme üzerindeki etkileri incelenmiştir. Girdap akımları test yöntemi yüzey ve yüzeyaltı hataları test etmek için kullanılan bir yöntemdir. Prob tarafından oluşturulan birincil manyetik alan numunede girdap akımlarını oluşturur. Numunede oluşan girdap akımları ikincil manyetik alanı oluşturur. Eğer numune test edilirken girdap akımlarının yönünde herhangi bir sapma olursa bu değişim bobin tarafından algılanır. Bu sonuçta bize teste tabi tutulan numunede süreksizlik olduğunu gösterir.
This study concentrates on the physical principles of eddy current testing method, which is one of the nondestructive testing techniques widely used in industry, especially in aviation, and its fields of application. In this context, several tests were conducted on various samples in THY aircraft maintenance unit and at the laboratories of Gebze TÜBİTAK - MAM. The impacts of the results obtained from these tests were evaluated. Eddy current testing method is a tecnique, used to test nonconformance on and under the surface. The primary magnetic field formed by the probe produces eddy currents on the samples. Eddy current on the sample make up the secondary magnetic field. If a deviation takes place in the direction of eddy current during testing, this change is detected by the bobbin. Eventually this shows that there is a discontinuity in the sample tested.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6279
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095215.pdf5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons