Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6275
Title: Bursa yöresinde armut plantasyonlarında görülen mikro besin elementleri (Fe, Zn ve B) noksanlıklarının teşhisi ve giderilmesi
Other Titles: The determination and recovering of micronutrient (Fe, Zn and B) elements disordersmonitoring in pear orchards in Bursa region
Authors: Başar, Haluk
Gürel, Serhat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı.
Keywords: Armut
Mikro besin elementi
Toprak
Bitki
Pear
Micro nutrient
Soil
Plant
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürel, S. (2013). Bursa yöresinde armut plantasyonlarında görülen mikro besin elementleri (Fe, Zn ve B) noksanlıklarının teşhisi ve giderilmesi. Yayınlanmamış doktora. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, Bursa yöresindeki armut bahçelerinin, beslenme durumları belirlenerek demir, çinko ve bor elementleri yönünden beslenme sorunlarının teşhis edilmesi ve çeşitli yöntemlerle giderilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusundayapılan araştırma,sörvey çalışması ve tedavi denemelerinin yürütülmesi olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Araştırma, 2009-2012 yıllarında yürütülmüştür. Bu süre zarfında toplam 1264 adet toprak ve bitki örnekleri araştırmanın materyalini oluşturmuştur. Sörveyçerçevesinde2009 yılında yapılan kapsamlı önetüd çalışmasıile Bursa?nın Gürsu, Kestel, Osmangazi, Nilüfer ve Karacabey ilçelerinde,klasik anaçlı Deveci ve Santa Maria çeşidi armut ağaçlarından kurulu toplam 76 adet bahçebelirlenmiştir. Belirlenen bahçelerden toprak (0-30 cm ve 30-60 cm derinliklerden), yaprak ve meyve örrnekleriusulüne uygun şekilde alınarak bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Sörvey çalışmasının tamamlanmasının ardındanFe, Zn ve B elementi noksanlığı gösteren çok sayıda armut plantasyonu bulunduğu analizlerle ortaya konulmuştur. Bu tespitin ardındanarmut plantasyonları bu üç mikro besin elementinin noksanlık kombinasyonlarına göresınıflandırılarak tedavi denemelerinin yürütüleceği bahçeler belirlenmiştir. Tedavi denemeleri 2011 ve 2012 yıllarında yürütülmüştür. Tedavi denemelerinin sonuçlarına göre; Ağaçların Fe, Zn ve B içeriklerini artıran en ayrımlı sonuçlar,bileşiklerin her iki yılda da yapraktan yüksek dozda ve fazla sayıda uygulandığı konularda belirlenmiştir. Demir ve çinko elmentleri yapraktan uygulandığında yaprak ve meyve kabuğundaki konsantrasyonlarının önemli derecede artış gösterdiği belirlenirken, bor elementinin yapraktan uygulanmasıyla en ayrımlı sonuçlar meyve eti ve meyve kabuğu örneklerinde belirlenmiştir.
This study was carried out to determine and treat some micronutrient desorders such as Fe, Zn and B elements in pear orchards in Bursa region. Fort his purpose the study was divided into two parts. First part was the survey study inorder to determining the deficiencies and second one was to manage the recovering process. The research wasc onducted in 2009-2012. In this period totally 1262 soil and plant samples were collected for the material of the study. The 76 pear orchards were determined in Gürsu, Kestel, Osmangazi, Nilüfer ve Karacabey districts at Bursa province in 2009. The pear cultivars were Deveci and Santa Maria. Soil samples (0-30 cm and 30-60 cm), leaf and fruit samples were collected to determine their physical and chemical properties. Following the completion of the survey study, large number of analysis showed lack of Fe, Zn and B elements were located at the pear plantations. After this determination, pear plantations were classified according to the combination of the three micronutrient deficiencies in treatment trials were carried out gardens.Treatment trials were conducted in 2011 and 2012. According to the results of trials of therapy; the most different results of trees Fe, Zn and B contents increased by high doses of the compounds and more foliar applied mattersin both years. The foliar application of iron and zinc elements concentrations were significantly increased in the leaves and bark of fruit.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6275
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343142.pdf11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons