Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6271
Title: Kanser hastalığı ile başa çıkmada dini inanç ve tutumların rolü (Kosova örneği)
Other Titles: The role of religious faiths and attitudes on coping with cancer illness (sample Kosovo)
Authors: Hökelekli, Hayati
Çufta, Muharem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Başa çıkma
Hastalık
Kanser
İnanç
Tutum
Stres
Coping
Illness
Cancer
Faith
Attitude
Stress
Issue Date: 10-Nov-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çufta, M. (2014). Kanser hastalığı ile başa çıkmada dini inanç ve tutumların rolü (Kosova örneği). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Son zamanlarda insan hayatının gidişatını değiştiren ve neredeyse ölümle birlikte anılan kanser vakaları, bütün dünyada hızla artış göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre 2012 yılında bütün dünyada 12.1 milyon kanser vakası tespit edilmiştir. Aynı yıl içerisinde de 8.2 milyon insan kanserden hayatını kaybetmiştir. Günümüzde tıp alanında önemli gelişmeler olmasına rağmen hala bazı hastalıklar ölümcül olmaya devam etmektedir. Bu hastalıklar sadece fizyolojik olarak değil, psikolojik olarak da hem hasta hem de hasta ailesi için zorlayıcı bir durumdur. Bu nedenle kanser, psikolojik açıdan olumsuz etkiler yapabilen bir hastalık olup bugün hala milyonlarca insan için kaygı, çöküntü, acı, korku ve ölüm sebebidir. Din psikolojisi üzerine yapılan ve bir alan araştrıması olan bu doktora tezinde sosyo-psikolojik metod ve tekniklerden faydalanılarak "Kanser Hastalığı İle Başa Çıkmada Dini İnanç Ve Tutumların Rolü", konusu incelenmektedir. Araştırma kanser hastalarının, kanseri nasıl algıladıkları ve anlamlandırdıkları, algı ve anlamlandırmada dini inanç ve tutumların, rolü ve önemini konu edinmektedir.
Lately, illness of cancer that is mentioned together with death all over the world has been rapidly increasing and changing the course of human life. According to the World Health Organization's report there were 12.1 million cancer cases in the year 2012. And, in the same year, 8.2 million people died from cancer. Despite the significant advances in the medical field today, certain diseases, still, continue to be lethal. These diseases do not represent only physiological, but also psychological problems both for a patient and his family. Thus, cancer is a disease that can have negative psychological effects. And nowadays, still for millions of people cancer is anxiety, depression, pain, fear and, eventually, cause of death. This doctoral thesis based on psychology of religion and made as a field research by taking advantage of socio-psychological methods and techniques, deals with "The Role of Religious Faiths and Attitudes on Coping With Cancer Illness." This investigation explore how the cancer patients perceive and give meaning to cancer illness and what is the role of religious faiths and attitudes in perception and meaning.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6271
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363747.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons