Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6269
Title: Nötronların sonlu yavaşlatıcı ortamlarda yere ve enerjiye bağlı dağılımlarının incelenmesi
Other Titles: Determination of spatial and energy spectrum of neutrons in the finite medium
Authors: Dinçer, Salih
Ergül, Remziye
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Fizik ve Fizik Mühendisliği
Physics and Physics Engineering
Dağılma karakteristikleri
Distributive characteristics
Nötron
Neutron
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ergül, R. (1995). Nötronların sonlu yavaşlatıcı ortamlarda yere ve enerjiye bağlı dağılımlarının incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 0-13.1 MeV enerji aralığında nötron yayınlayan (Ra-Be) nötron kaynağının eneıji spektrumu Radyumun bozunması sırasında çıkan çeşitli eneıjilerdeki alfa parçacıklarının Kesikli yöntem ile berilyum ortamında izlenmesi sonucunda elde edilmiştir. Elde edilen eneıji spektrumuna uygun bir bağıntı önerilmiştir. Çalışmada bu kaynak spektrumuna sahip nötronlar su ile dolu küresel ve silindirik geometriye sahip değişik yarıçapta ortamda izlenerek, ortamı terkeden nötronların yere ve eneıjiye bağlı dağılımları elde edilmiştir. Nötronların ortamdaki eneıji dağılımları bulunurken sudaki hidrojen ve oksijen atomlarıyla yaptıkları olası bütün etkileşmeler göz önüne alınmıştır.
The neutron Energy Spectrum of a neutron source, (Ra-Be) which emits at 0-13.1 MeV energy ranges neutrons, is obtained by using a new developed method and a given equation is fıtted to this spectrum. In finite water medium which has spherical and cylindrical geometrıes with several radius, the Ra-Be neutrons are followed. The spatial and energy distnbutıons of these neutrons obtained. While obtaining this spectrum, ali probable interaction with hydrogen and oxygen atoms is considered.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6269
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045272.pdf
  Until 2099-12-31
2.45 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons